Tekst: Dag Øyvind Olsen

Det siste tiåret har installeringen av vannklosetter i eksisterende hytter tatt av og blitt mangedoblet, ifølge landets største leverandører av pumpestasjoner.

Aamodt
- De som ennå ikke har fått pålegg om rensing eller å koble seg på kommunale avløpsnett, vil få det, sier rørlegger Gerhard Aamodt i Søgne.

- Folk vil ha innlagt vann

– Komfort og miljøhensyn er de viktigste årsakene, sier segmentansvarlig VVS Hans Danielsen i Xylem.

Det er rørleggere som installerer pumper og renseanlegg, og ifølge rørleggerkjeden Varme & Bad er det en kraftig økning i slike installeringer langs hele kysten, ikke bare i typiske hyttekommuner på Sørlandet.

– Tiden da folk benyttet takvann eller vann fra en kran på ytterveggen, er snart forbi. Folk vil ha innlagt vann, og da må man ha godkjent avløp. Langs kysten er det strenge regler for avløp, sier daglig leder Gerhard Aamodt i Varme & Bad Aamodt VVS i Søgne.

Pumpes bort

I områder med flere hytter er det nå mest vanlig å installere trykkavløp med stikk til hver enkelt hytte som har hver sin pumpestasjon. I pumpestasjonen kvernes avfallet i små biter. Avløpsvannet pumpes deretter i tynne ledninger til et felles renseanlegg, eller kommunalt avløpsrør.

– Med trykkavløp kan vannet transporteres over store avstander. De tynne rørene kan legges over alt, med små inngrep i naturen. De kan lett kamufleres, sier Hans Danielsen i leverandøren Xylem.

Pumpekummene som monteres på hver eiendom er isolert mot kulde. Ettersyn er enkelt.

Biorensing

Hytter som ligger alene og langt fra kommunale avløpsledninger, kan få installert egen pumpestasjon og renseanlegg.

– I dag kan vi levere avanserte renseanlegg med biologisk behandling av avfallet. Dermed kan i praksis alle få innlagt vann, dusj, bad og vannklosett på hytter langs kysten, sier Gerhard Aamodt i rørleggerkjeden Varme & Bad.

Kystkommunene er blitt langt strengere med hvordan de behandler søknader om utslippstillatelse. Fremdeles finnes det gamle boliger og hytter som slipper rå kloakk ut i sjøen, men de begynner å bli få.

De som ennå ikke har fått pålegg om rensing eller å koble seg på kommunale avløpsnett, vil få det.