Utenlandske eiere eide til sammen 37.492 fritidshus i Sverige ved utgangen av 2016, noe som er en liten økning sammenlignet med året før. Den norske andelen er stadig økende, mens danskene selger unna for fjerde året på rad. 

Nordmennene eier nå 11.711 hytter, mens danskene har 11.025. Til sammenligning var tallene for 2013 henholdsvis 10.614 og 11.605.

Tyskerne var først

Tyskerne var først ute med å kjøpe fritidsboliger i Sverige, allerede godt før tusenårsskiftet, og holder nå en klar tredjeplass med 10.111, klart foran nederlenderne på fjerdeplass med beskjedne 1.393.

Danskenes glansperiode var, ifølge SCB, fra 2000 til 2008, mens nordmennene kom i gang litt seinere. 

Størst, men likevel en mindre økning enn tidligere

Til tross for at nordmennene sto for den største økningen i 2016, sammenlignet med andre utlendinger, var den norske økningen i antall svenske fritidshus den minste siden årtusenskiftet.

Kjøper hytter i Vest-Sverige

Det er stor forskjell på hvor utlendingene har hytter, og nordmennene holder hovedsakelig til i tre av de vestre lenene, Västra Götaland, Värmland og Jämtland.

Det er fem kommuner med flere enn tusen utenlandseide fritidshus. Det er Strömstad, Tanum, Ljungby, Åre og Torsby, med henholdsvis 1.465, 1.234, 1.137, 1.094 og 1.074. Bortsett fra i Ljungby er nok svært mange av disse norskeide.

To prosent av totalen

Som nevnt, er altså 11.711 av de 37.492 utenlandskeide hyttene i Sverige eid av nordmenn. Det tilsvarer 31,24 prosent.

Men til sammen er det 576.806 hytter i Sverige, så dermed er ikke den norske prosentandelen av totalen høyere enn 2,03.

Svensker bosatt i Norge er også på toppen

Endel svensker bor utenlands, og naturlig nok eier en god del av disse fritidshus i hjemlandet. Også når det gjelder disse, er Norge på toppen, siden svensker bosatt i Norge eier 2.706 av de 13.063 fritidshusene som kommer inn under denne kategorien.

Les også om svensker som nylig har kjøpt hytter i Norge.