Interessen for trauste norske tømmerhytter er i det hele tatt gledelig stor blant utlendinger, sier Esten Kjølvang i Østlaft AS. Dansker, svensker, nederlendere  og tyskere er blant dem som viser interesse for fritidsbolig fra Østlaft nå om dagen.

Dyre hytter selger

- Også nordmennene er kommet på banen igjen når det gjelder hyttehandel. Vi har nettopp tegnet kontrakt på tre leveranser. Etterspørselen later til å ta seg opp, forteller Kjølvang. 

I øyeblikket jobber de med å levere tilbud på 15-20 hytter.

Østlaft er først og fremst kjent for sine trauste og relativt kostbare hytter i «high end»-markedet med areal på 150 kvadratmeter og oppover.

- Vi leverer hytter i laft helt ned i 2,5 millioner kroner, men i segmentet opp til 4,5 millioner kroner er etterspørselen beskjeden for tida. Det er jo her mange av volumprodusentene av hytter har hatt og har sine målgrupper. I Østlaft produserer vi derimot forholdvis få enheter i løpet av et år. På det meste har vi vært oppe i 35-40 hytter.

Tatt i betraktning at leveransene er store og hyttene koster fra åtte millioner og oppover er vi imidlertid fornøyd om vi selger rundt tjue i året. Østlaft er ikke volum-fokusert, legger han til.
 

Tømmer fra Telemark

Med den nye robotiserte fabrikken til 85 millioner kroner, som ble satt i drift i 2020 på Rudshøgda mellom Brummundal og Moelv, er kapasiteten vesentlig økt.

- Dette var en tung investering og åpningen fant sted på et lite gunstig tidspunkt. Men etter en liten dupp i starten, har det vært jevnt tilsig av oppdrag. Framover våren har vi full drift på anlegget, sier Østlaft-sjefen. 

Han gleder seg over at en annen kjent aktør i markedet for laftehytter, Geilo-laft, også benytter seg av fabrikken på Rudshøgda. Flere ønskes velkommen inn.

Gjennom en årrekke ble Østlafts hytter bygget med tømmer fra Latvia. De seinere år er produksjonen basert på tømmer fra Tinnoset i Telemark. Norsk tømmer har vist seg å være et pre for produktene, mener Kjølvang.

Laft i moderne design

Laft ansees som det mest urnorske og trauste i norsk byggetradisjon. Ikke desto mindre har Østlaft vist vei ved å kombinere tradisjonell laft med moderne designelementer, slik publikum kan  bevitne på Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta.

Her har firmaet satt opp en visningshytte som i format, design og innredning er i en klasse for seg. 

- Er det misvisende at noen kaller hytta et moderne «Soria Moria»?

- Dem om det, humrer Østlaft-sjefen. Vi har i hvert fall satset kraftfullt på denne visningsmodellen. Når det er sagt er det viktig å understreke at vi ikke lager ferdighytter. Hver enkelt hytte er tegnet og tilpasset kjøperens ønsker og behov - fullt og helt, sier Kjølvang.