De fleste av oss er blitt vant til å håndtere propan – enten ved gassgrillen, i båten eller på hytta. Dette er gass som må håndteres på riktig vis. 

Kai Arne Trollerud_propanflasker_small
– Propan er ikke ufarlig, men om du håndterer det på samme måte som forskriftene sier, så er du trygg, sier Kai Arne Trollerud.

Trygt, men ikke ufarlig

Kai Arne Trollerud, sikkerhets- og kompetanseansvarlig i Linde Gas (tidligere AGA), understreker at det er mye som skal til for at det går galt med propan. 

– Propan er ikke ufarlig, men om du håndterer det på samme måte som forskriftene sier, så er du trygg, sier han. Nordmenn generelt er flinke med propan. Likevel, uhell kan skje og det er derfor viktig å vite hvordan man håndterer propan.

Få veiledning fra Kai-Arne Trollerud i Linde Gass her.

Så mye propan kan du ha

En god idé er å sjekke propanvettreglene. Visste du for eksempel at propanflasken ALLTID skal stå? Også under transport? 

– Dette er fordi sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut gass hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger, vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, som i verste fall kan antennes, sier Trollerud. 

- Vi anbefaler alle å lese gjennom propanvettreglene, og gjerne henge dem opp slik at de er lett tilgjengelige, legger Trollerud til.

Vet du for eksempel hvor mye propan det er lov å oppbevare hjemme eller på hytta? Det er ikke ubegrenset.

 - Man kan ha opptil 55 liter propan inne i bolig eller hytte, forklarer Trollerud. Men har man oppbevaringsplass som for eksempel en bod eller garasje, kan man lagre totalt opptil 90 liter.

Bruk lekkasjespray på koblinger for å se etter lekkasje
Bruk lekkasjespray til å sjekke eventuelle lekkasjer.

Hvis du kjenner propanlukt

Kjenner du gasslukt eller registrerer lekkasjer, må du stenge gasstilførselen omgående og ta av regulatoren.  Samtidig må alle tennkilder fjernes, som sigaretter, åpen ild og elektrisk verktøy. Luft grundig med åpne vinduer og dører og evakuer ut av området.

I norske båter anbefales det å montere gassdetektor og ha godkjent brannslukningsapparat om bord. Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har 130 besiktigelsesmenn som sjekker at båten er i god stand – også propananlegget. Slik kan man unngå potensielle ulykker til sjøs.

Les deg opp på propanvettreglene

 1. Les og følg bruksanvisningen på propanutstyret.
  Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.
 2. Sjekk for lekkasjer, spesielt slanger og koblinger.
  Propanslangen skal være merket etter europeisk norm, EN 3821. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. Linde Gas anbefaler at slanger skiftes minimum hvert 3. år. Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Steng regulatoren på grillen, og åpne ved flaskeventilen slik at det blir et overtrykk inne i slangen og koblingene. Spray såpevann, eller egnet lekkasjespray som er å få kjøpt i faghandelen på slangen og koblingen. Blir det bobler må tiltak utføres.
 3. Bruk kun CE-merket propanutstyr.
 4. Ikke utsett flasken for kraftig varme.
  Alle propanflaskene til Linde Gas har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen. 
 5. Propanflasken skal alltid stå.
  Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil ikke nødvendigvis avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan i verste fall eksplodere.
 6. Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn.

           Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar utstyret fyr skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av                   koblingen til flasken om mulig.

 1. Etter bruk, koble regulatoren fra flasken.
  Om utstyret ikke skal brukes innen rimelig tid anbefaler Linde Gas at regulatoren kobles fra og flasken oppbevares på et sikkert sted med god ventilasjon.
 2. Ha alltid nok gass, eventuelt en reserveflaske.
  Det er kjedelig å gå tom for gass når man er midt på sjøen eller på hytta. Sørg derfor for å alltid ha en liten reserveflaske for sikkerhets skyld.
 3. Du kan oppbevare inntil 55 liter propan inne i boligen din, samt totalt 90 liter i uthus, garasje eller liknende.