Torvtak 2
Ikke smart å la busker og trær få så godt feste i torvtaket.

- Torvtak er fint for hytta på flere måter. Det gir kjøligere inneklima om sommeren og er varmeisolerende om vinteren. Ved å benytte torvtak får du ei hytte som er godt tilpasset landskapet, sier daglig leder Jakob Årsvoll i Grasrota AS. Men et torvtak bør ettersees og pleies. Da sikrer du deg både et fint torvtak gjennom vår, sommer og høst og forebygger skader, sier Årsvoll. Her får du noen tips om hvordan du holder hyttetaket fint gjennom sesongen.

Fjern små trær og busker

Busker på taket virker hyggelig, men er skummelt. Nå som snøen stort sett har smeltet bort på taket, passer det godt å rive opp smågran og andre vekster før de fester seg enda bedre i underlaget.

Klipping og lufting

Før du vet ordet av det har de nemlig rotet seg godt både i torva og underliggende papp. Fjern derfor røtter og trespirer . Hvis ikke får du etter hvert en stor utfordring med å dra opp rota uten å ødelegge torva. Dessuten kan fuktsperren under lett bli skadet. Lurt er det også å rake bort mose og dødt gress fra vinteren for å sikre ny tilvekst. Siden bør gresset slås minst en gang i løpet av sesongen, etter at det har blomstret.

Kalking og gjødsling

Torvblandingen inneholder et bredt spekter av næringsstoffer som frigis over tid. Gjødslingsbehovet må derfor tilpasses hvert enkelt tak. Dersom gressveksten virker lys gjødsles det med 3 - 4 kg fullgjødsel pr 100m2. Etter hvert som taket blir noen år bør det gjødsles og kalkes minst en gang pr år. Gjødsle på våren/forsommeren. Kalking kan motvirke mosevekst. Bruk vanlig granulert kalk. Anbefalt mengde er 20 kg pr. 100 kvm tak. Vann godt etter gjødslingen slik at gjødselkornene løses opp og trekker ned i torva.

Hull i torva

Mindre hull eller flater med lite torv dekkes eller fylles med vanlig matjord. Rak lett over med en rive. Du kan også bøte med litt torv fra andre steder på taket. Er det døde flekker etter frostskader, må også disse såes i. Har taket vekstfrie flekker, kan du så i gressfrø. Sjekk med den lokale gartneren hvilket frøslag som er best egnet. Sørg for vanning om det blir tørke over 3-4 uker.

Nødvendig med vanning?

I utgangspunktet behøver torvtak ikke vanning, unntatt i særlige tørkeperioder. Om torva skulle tørke ut noen steder, vil den komme av seg selv igjen etter en tid. Behovet for vanning avhenger av klimaet og hvordan man ønsker taket skal framstå. Sør og vestvendte takpartier med bratt takvinkel, er særlig utsatt for uttørking. Når torvtaket vannes skal det rotbløytes. Vann helst om natta, da forsvinner minst mulig vann ved fordamping. Ved å vanne sjelden og rikelig vil røttene trekke nedover og dermed tåler torvtaket bedre uttørking. Tørr torv suger opp svært store mengder vann før den er mettet.

Tråkking på taket

Jo, torvtak tåler at du går på det, men jo mer man ferdes på torva jo dårligere blir veksten. For mye trafikk kan føre til at torva siger og i verste fall ødelegges tettesjiktet.

Skjær bort mose

Torvtak kan utvikle mosevekster, særlig langs torvstokken på skyggesiden. Mose holder på fuktighet og kan føre til råte. Den bør skjæres bort. Men med god kalking vil man holde mosen vekk. Finstoffer og plantedeler fra torva samler seg lett i takrennene. Rens derfor rennene med jevne mellomrom.