Høsten er normalt tiden for harepest, og personer som ferdes i skog og mark bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå sykdommen, skriver FHI. Veterinærinstitutten påviste i august  pest hos harer funnet i Østfold, Follo, Dovre og Stor-Elvdal.

Harepest er en smittsom sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig. Sykdommen behandles med antibiotika.

Smittemåte og forebygging

Mennesker kan smittes på flere måter:

  • Ved direkte kontakt med syke eller døde harer
  • Via drikkevann forurenset av gnagere, for eksempel fra bekker i naturen eller brønner
  • Ved innpusting av støv forurenset av syke dyr eller deres avføring, for eksempel ved stabling av ved, feiing av muselort eller opprydding av musebol
  • Etter bitt av mygg og flått.

For å unngå smitte, må en være forsiktig med å håndtere døde eller syke harer og smågnagere, unngå å drikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, beskytte seg mot mygg og flått når man ferdes i naturen og være forsiktig ved feiing av muselort eller andre aktiviteter der muselort kan virvles opp og pustes inn, skriver FHI.

183 tilfeller i fjor

I 2019 ble det i Norge rapportert om flere tilfeller av tularemi hos mennesker enn noen gang tidligere. Halvparten ble smittet i Hedmark (nå Innlandet). Til forskjell fra tidligere år var insektsstikk den dominerende smitteveien.

Ble alvorlig syk etter å ha drukket vann fra bekken.

Dette skal du gjøre

Finner man død hare i skogen er hovedregelen at man ikke skal røre det, med mindre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn) eller i hyttefelt, skriver FHI.

Folkehelseinstituttet og Matportalen.no gir følgende råd om håndtering av eventuelle funn:

  • Ikke rør dyret, men om du har muligheter, grav det ned.
  • Dersom du ikke har muligheter til å grave ned dyret, dekk det mest mulig til.
  • Du trenger ikke varsle myndigheter om funn eller ta med deg et dødt dyr. Sistnevnte øker smittefaren betydelig.