I forrige artikkel kunne du lese om vond lukt på badet. Denne ble borte da vi ikke lenger lot avtrekket derfra møte kloakkluftingen i den samme luftehatten over taket. Men ute luktet det like ille når vindforholdene var ugunstige.

Løsningen var en vakuumventil til 169 kroner.

Så nå var luktproblemet løst, helt til fyringssesongen (!!!) startet.

Her kommer en slags fasit på hva som var problemet, og en mulig løsning av det.