Det har vært flere dager med høye temperaturer. Nå, når dette er avløst av kraftig regnvær flere steder, gjør dette situasjonen verre. Det kan derfor være fornuftig å kikke på varsom.no jevnlig, hvor varsler og prognoser oppdateres. Har du hytte i de flomutsatte områdene, bør du ta nødvendige forholdsregler.

Elvene stiger

Trysilelva: Vannføringen ved Nybergsund er nå over det som betegnes som 10-års flom. Varsom melder at situasjonen minner mye om 2014, men siden det er stor usikkerhet om hvor mye snø som er igjen og hvor mye regn som vil komme de nærmeste dagene. Da vannføringen var på topp i 2014, var den på 650 m3/s. I morges var den på 500.

Glomma: Ved Elverum var vannføringen under 10-årsflom. Ved Rånåsfoss er vannføringen på middels oransje nivå, og stigende.

Gudbrandsdalslågen: Vannføringen ved Losna er på oransje nivå og fortsatt stigende. I morges var den rett under 10-årsflom.

Mjøsa har ikke nådd gult nivå, men vannstanden stiger jevnt.

Øyeren har heller ikke nådd gult nivå, og vannstanden har vært stabil i mer enn et døgn.

Drammensvassdraget: Vannstanden i Krøderen er på oransje nivå og stigende. Det samme gjelder Sperillen, mens det foreløpig ikke er gult nivå i Randsfjorden, som ventes å stige. Det er heller ikke gult nivå i Tyrifjorden ennå, men vannet stiger i Drammenselva, og i Mjøndalen er nivået på gult.

Numedalslågen er stigende, men ligger under gult. Det meldes om at småbekker høyt oppe i elvas nedbørfelt har stor vannføring på grunn av snøsmeltingen.

Skiensvassdraget: Det er stor vannføring i sidebekkene, og flere er på oransje nivå, og i elvene oppe på Hardangervidda er det flom. 

Driva: Oransje nivå fra fjellet og helt ned til sjøen.

Rauma: Gult fra fjellet og helt ned til sjøen.

Eggafoss i Gaula er på middels oransje nivå og stiger. Det gjør det også langs svenskegrensa i Trøndelag, hvor nivået er gult.

Jordskredfare: Oransje nivå i store deler av Buskerud og Oppland, og gult nord i Telemark, Hedmark og sør i Trøndelag. 

Mulige konsekvenser

Varsom.no melder at konsekvensene kan bli stengte veier og bruer, omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Har du noe som kan gå tapt i en eventuell flom?

Nettstedet anbefaler at du følger med både på værmeldingene og på de hydrologiske varslene som de selv melder.

Det anbefales også å sikre verdier som kan bli skadd av en mulig flom. 

Det er viktig at vanne får mulighet til å renne unna. Om du har mulighet, bør du derfor sjekke at vannveier og rør er frie for is, kvist og løv.