Foto: Sondre Dahle/NINA

Forskere i NINA har nemlig satt i gang den første kartleggingen av stikkmygg på 70 år i Norge.

- Dette er upløyd mark, og selv om det er stor interesse i befolkningen så er det lite som er blitt gjort på dette området på lang tid, sier Sondre Dahle, biolog ved Norsk institutt for naturforskning, NINA i en artikkel på instituttets hjemmeside.

Vil finne nye arter

Prosjektet er en del av Artsprosjektet til Artsdatabanken og målet er å finne nye arter for Norge og skaffe kunnskap om de aller sjeldneste.

– Det er blant annet tre myggarter som ikke er sett på over 70 år og da ble de bare funnet på en lokalitet. Vi skal se om de fortsatt finnes, eller om de har forsvunnet fra Norge, sier Dahle.

38 kjente myggarter i Norge

I dag er det registrert 38 stikkmyggarter i Norge, flesteparten ble funnet under doktorgradsarbeidet som Leif Reinhardt Natvig ga ut i 1948. Endringer kan ha skjedd siden den gang.

- Vi vet at Danmark og Sverige har fått nye myggarter de siste åra, blant annet en varmekjær art som trekker nordover, kanskje har også nye arter kommet til Norge fra Sverige eller enda lenger sør? I tillegg har vi fått nye teknikker som vi ikke hadde før i tida.

For å skille mellom artene som det tidligere var umulig å se noen forskjell mellom, brukes DNA, sier Dahle.

Vestlandet har ikke blitt kartlagt før

Forskerne skal også undersøke helt nye områder. 

– I doktorgraden til Natvig står det at Vestlandet og noen av fjellområdene i Sør-Norge er «Terra Incognita», det er svarte hull på kartet. Det er fortsatt ekstremt få funn fra disse områdene, sier Dahle.

Nå skal forskerne for første gang altså samle inn data om stikkmygg og sviknott fra fylker på Vestlandet som ikke har blitt kartlagt før.

– Det er mange lommer med skikkelig bra klima langs med fjordene der hvor det kan være spennende å lete, sier Dahle.

Trenger hjelp

Forskerne skal også ta for seg sviknott, og har allerede satt ut sviknottfeller i samarbeid med Veterinærinstituttet. Utover sommeren og høsten skal de også på feltarbeid for å drive med manuell fangst.

– Vi har satt ut sviknottfeller fra Hvaler i sør til Pasvik i nord, sier Dahle.

For å finne stikkmygg trenger de hjelp fra folk.

– Vi håper å få hjelp fra publikum for å samle inn stikkmygg. Hvis folk har ei myggfelle for eksempel, hadde det vært veldig fint om de kunne delt fangsten med oss, sier Dahle.

Slik kan du bidra

Forskerne ønsker altså hjelp fra publikum til å samle inn mygg fra hele Norge. 

Slik gjør du det:

§  Fang myggen i felle eller på annet vis.

§  Myggen bør være fersk og kan avlives ved å legges i fryseren.

§  Vær forsiktig. Vinger og ben som knekker av gjør artsbestemmelsen vanskeligere.

§  Legg dem i en boks, gjerne en fystikkeske. Det er viktig at den er full, så de ikke blir ristet i stykker.

§  Det er ikke nødvending å sende store mengder.

§  Ikke legg dem i plast, da kan de råtne.

Denne informasjonen må med:

§  Sted og dato for fangst (gjerne GPS-koordinater hvis du har).

§  Kontonummer for refusjon av porto.

§  Navn og kontaktopplysninger om du vil ha beskjed hvis forskerne finner en sjelden art i din prøve.

Send til:

Norsk institutt for naturforskning, Prosjekt NorBite
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim