Det er eierne av Nisser hyttegrend og camping som i følge Vest-Telemark Blad ser interessante muligheter i å utvikle et hyttefelt ute i innsjøen, nærmere bestemt i tilknytning til Trontveitøya, som de også eier. I en henvendelse til kommunen ytrer Åshild Reime og Michael Berggren ønske om å regulere et område for hytter på selveiertomter som ligger fra 20 meter ut i vannet til 70 meter fra vannet.

Med detter ønsker de å skape et helt nytt alternativ for fritidsboliger i Nissedal kommune, skriver Reime og Berggren. De peker på Pålehytta som en modell for hva som kan komme. Den ble bygget direkte på fjell ute i vannet, er laget av norsk miljøvennlig materiale og kan fjernes uten å etterlate merker - om det en gang skulle være ønskelig.

 

– I Pålehytta opplever gjestene «Lofoten» i innlandet, skriver de ifølge VTB. Båt rett til døra, fiske fra verandaen og bølgeskvulp som sovemedisin.

De mener å se et marked for små naturnære tomter. En slik hyttebygging mener de kommer til å være et pre for turistkommunen Nissedal.