Det er Oppland Arbeiderblad som forteller historien om de 53 ordene i et brev til kommunen. Men det brevskriveren mente var en forespørsel om det var mulig for datteren å bygge på tomta, ble av kommunen tolket som en dispensasjonssøknad (LNF-område) og dermed underkastet full politisk behandling.

Fikk byggesaksgebyr

Dispensasjonssøknader krever politisk behandling, og det faste gebyret for dette er 10.864 kroner. Hytteeieren steilet over å få en saftig regning på bordet for sin mer sonderende forespørsel og klagde på gebyret. Kommunen svarte i følge OA at dispensasjonsgebyr må betales fullt ut.

Ny klagebehandling

Ytterligere en klage fra hytteeieren skal nå behandles av formannskapet i Nordre Land. Administrasjonen tilrår avslag siden det ikke er klagerett på byggesaksgebyr. Anbefalingen fra administrasjonen er å avvise den siden det ikke er klagerett på byggesaksgebyr. Brevet hans er for øvrig vedlagt saksdokumentene. Overskriften her lyder «Søknad om byggetillatelse». 

Med andre ord kan det knapt kalles en misforståelse at kommunen satte brevet på saklista som en søknad om dispensasjon til å bygge.