Men Høyres Stian Mo Færsnes ville gi hytteeier Arne Solheim fritak da saken ble behandlet i formannskapet, skriver Tvedestrandposten.

Oppfordrer til handelsboikott

Årsaken til fritakssøknaden fra Solheim, som bor i Arendal, er at han synes det er helt urimelig å måtte betale eiendomsskatt for ei hytte uten noe offentlig infrastruktur.

Han har gjort det klart at han aldri mer vil handle i en Vegårshei-butikk, hvis dette skattekravet blir stående, og han vil da oppforde andre hytteiere i bygda til å være med på handelsboikotten.

Individuell / ikke-individuell behandling

Høyre-politiker Færsnes forteller til Tvedestrandsposten at det ikke ble noen debatt om  saken i formannskapet, og at flertallet valgte å følge rådmannens innstilling om avslag.

Ifølge rådmannen er ikke argumenter som manglende kommunal infrastruktur eller at søker ikke benytter kommunale tjenester, en grunn til å ettergi eiendomskatt.

Men Færsnes mener at hver enkelt søknad om fritak for eiendomsskatt må vurderes individuelt, og da må en blant annet se på beliggenheten for eiendommene som det søkes fritak for.

Ønsker å fjerne hele eiendomsskatten

I morgen, tirsdag skal tre andre søknader om fritak for eiendomsskatt behandles i kommunestyret. Det gjelder én fritidseiendom og to boligeiendommer. Eierne søker om fritak fordi de mener bygningene har en spesiell historisk verdi.

Siden disse søknadene må behandles etter en annen paragraf enn søknaden til Solheim, er det kommunestyret og ikke formannskapet som skal ta avgjørelsen.

Stian Mo Færsnes vil ikke forskuttere hva han vil stemme i sakene som skal behandles i kommunestyret, men lover at han kommer til å engasjere seg.

Kommunebudsjett og økonomiplan blir den store saken i kommunestyret, og Færsnes forteller at han på vegne av Høyre vil legge fram et budsjettforslag for 2017 uten eiendomsskatt.