Skjermbilde 2018-10-07 kl
Hemsedalparet Marianne og Tor Grøthe kjøpte et småbruk som fritidseiendom i Bremanger. Da kommunen ikke ville dispensere fra boplikten, valgte paret å separere seg og innfri kravet ved at den ene av dem bosatte seg på bruket. Skjermdump fra Facebook.

Oppslagsfoto fra norgeibilder.no

Ekteparet Marianne B. Grøthe og Tor Grøthe fra Hemsedal kjøpte småbruket Blåhella i Bremanger kommune i den tro at det ikke var omfattet av boplikt. Advokaten som foresto salget, skulle ha fått opplyst i kommunen at eiendommen, som ligger I et område med fritidsboliger, var fritatt fra boplikt. 

Avslo søknaden på nytt

Det viste seg ikke å holde stikk. I ettertid kom det for en dag at utmarka var så stor at totalarealet utløste boplikt, skriver Firdaposten. Da fant paret ut at de ville kunne innfri bopliktkravet ved at de separerte seg og at bare en av dem bosatte seg på bruket. 

Siden Bremanger kommune i liknende saker skal ha gitt dispensasjon, søkte Marianne B. Grøthe imidlertid på nytt om dispensasjon. 

Trenger fast bosatte

Lederen for plan og forvaltning i Bremanger kommune, Magnhild Myklebust, mener ansvaret for å forvisse seg om hvilke betingelser som gjelder for et eiendomssalg tilligger selgeren, i dette tilfelle advokaten. Å vise til en ikke navngitt kilde i kommunen for opplysningen om at boplikt ikke gjelder, er ikke holdbart, ifølge kommunen.

Da formannskapet fikk saken på sitt bord til ny behandling gikk flertallet inn for å opprettholde avslaget. Fra deres side pekes det på viktigheten av å få flere fast  bosatte i kommunen og et prinsipp om at sentrumsnære eiendommer som er konsesjonspliktige ikke skal gis fritak, ifølge Firdaposten.