Av Per Espen Fjeld, biolog

Vi befinner oss i en akutt krise, der frykt er en pådriver for raske beslutninger og resolutt handling. Målet med de tiltakene som er satt inn, er å begrense farten på smittespredningen.

Smittetakten økes

Å redusere smittetakten i befolkningen vil kunne avverge en overbelastning av helsevesenet. Rask smittespredning vil kunne bety mangel på intensivplasser og respiratorer.
 
Forbudet mot å dra på hytta har derimot med stor sannsynlighet heller den effekten at det vil øke smittetakten i befolkningen. Det er godt dokumentert gjennom forskning at smitte spres raskere der det er tett mellom individer mottagelig for smitte.

Byer mest utsatt

Farten på smittespredningen i en populasjon er tetthetsavhengig eller frekvensavhengig, og ofte henger disse faktorene sammen. Byer er mer utsatt for smittespredning enn områder der folk bor og ferdes mer spredt.
 
I den situasjonen vi nå er i, er antagelig flere titusener av mennesker blitt tvunget til å være i for eksempel Oslo fremfor å spre seg ut og tilbringe tiden på hytta, relativt isolert fra andre.
 
Mennesker i Oslo smitter hverandre mange steder: T-baner, trikker, busser, butikker, parker, benker, osv. Alle steder man ferdes og tar på ting, eller hoster og nyser, kan man legge igjen smitte.

Hytteforbudet øker smittetakten

Jo flere folk, altså jo tettere befolkning i byen, jo raskere vil smitten spre seg. Noen titusener ekstra mennesker som er tvunget til å oppholde seg i disse befolkningstette områdene, vil bidra til raskere smittespredning og økt fare for akutt overbelastning av helsevesenet.
 
Et rop om hjelp fra store hyttekommuner utløste redselen for en kollaps i lokale helseapparat. Det var kanskje en betimelig bekymring, men først og fremst en hypotese. Løsningen man valgte, var altså et grep som øker smittetakten i byene.
 
Nasjonalt oppnår man da det motsatte av «å flate ut kurven». Man gjør den brattere. Spørsmålet man må stille seg, er om problemstillingen hyttekommunene skisserte, er reell, og i så fall om den kan løses med andre virkemidler.
 
WHO-rådgiver Johan Giesecke har uttrykt at hytteforbudet «er bare tull». Hvordan man utnytter Norges samlede helseressurser, skal jeg ikke uttale meg om.