Av Jan Sverdrup Aubert, hytteeier

Pressen skriver at hyttebygging ødelegger norsk natur. Dyr forsvinner. Det er nesten ikke fugl igjen.

Norge har 450.000-500.000 hytter. Halvparten av oss har tilgang til hytte. Om 500.000 hytter har et mål hver (og det har de ikke), så blir det 500 millioner kvadratmeter. Det samme som 500 kvadratkilometer.

Norges totale areal er ca 323.000 kvadratkilometer. Hyttearealet er - gitt denne circaberegningen - 0,15 prosent er det 99,85 prosent igjen!

På 25 år har elg og hjortejakt økt fra under 20.000 dyr til ca 80.000 dyr. Vi har 250.000 tamrein med mye oppmerksomhet som ikke er økonomisk bærekraftig. Og 40% av Norge skal primært være tilgjengelig for beite for rein. 

Gaupebestanden økte kraftig på 90-tallet fordi skuddpremie ble borte og fredning innført. Bjørn økte med ca 10% på to år og viste høyeste tall siden målingene startet for 15 år siden.

Det skytes ca 5000 skogsfugl og 13.000 orrfugl årlig. Det hekker mellom 30-50 millioner småfuglpar i Norge årlig.

Om Singapore, som har like mange innbyggere som Norge, hadde vært i Norge, hadde den bare vært den 6. største øya i Norge.

Ja, de hytteeierne. Vi har nok skylda for at naturen forvitres og Norge raseres! Hurra for folkehelsa!