I dager der våre politikere appellerer til private og næringsdrivende om å satse på grønn energiproduksjon og hvor folk flest er opptatt av sjølberging, må vel forslaget være noe av det mest umusikalske etaten kunne finne på. Husholdninger som sitter og regner på fordeler og ulemper ved å investere i solcellepaneler, har i hvert fall fått en fått en ny faktor å ta med i regnestykket.

NHO tar mer eller mindre for gitt at etterspørselen etter solcelleanlegg vil strupes med et slikt forslag. Arbeidstakere som har sitt levebrød knyttet til produksjon og montering av slike anlegg vil merke det kraftig - om betingelsene endres slik skatteetaten sikter inn mot.

Rundt om i landet er det ca 25.000 solcelleanlegg som i tillegg til å produsere  til eget forbruk, sender strøm tilbake i nettet. Returstrømmen fra de private solcelleprodusentene representerer ikke noe volum å snakke om i det store energibildet. 

Likevel. Neppe noen kan ha unngått å ha fått med seg at landet om få år står overfor en kraftkrise. Å introdusere en skattlegging som vil få private til å droppe ideen om egenproduksjon av strøm, er vel noe av det dummeste man kan finne på. 

Staten har gjennom Enova ivret for å få folk til å sørge for å være selvforsynt med strøm - og mer enn det. Tilskuddene er likevel beskjedne i forhold til den store gjeldsbyrden private husholdninger tar når de satser på solcelleanlegg.

NHO-ekspertene som har regnet på det, konkluderer med at flere private med solcelleanlegg vil oppleve at skattleggingen på 22 prosent vil overstige tilskuddet fra Enova.

En allianse mellom NHO og SV hører til sjeldenhetene i norsk politikk. Men her har de funnet hverandre og synger julen inn i samstemt og høylydt protest. Det kan gi håp både for produsentene av solcelleanleggene og private som allerede eier eller har planer om å bygge et.

Denne usedvanlig dårlige beskatningsideen vil rett og slett undergrave de politiske målene Stortinget har vedtatt. Ikke bare det. Hus- og hytteeiere kan vel knapt få et mer demotiverende signal fra myndighetene.

Leif Magne Flemmen

Redaktør hytteavisen.no