Norge har trolig Europas beste strømstøtteordning, for husholdningene. Med en statlig støtte på 90% av prisen på strøm over 70 øre per kilowattime.

Alle husholdninger, uansett størrelse på hus eller leilighet, strømforbruk eller husstandsinntekt, får denne støtten. Og med den sterke økningen i salg av elbiler, blir også dette forbruket subsidi- ert av staten med de samme 90% av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Hvis oppladingen gjøres på hjemmebane!

Den eneste gruppen som imidlertid IKKE får noen strømstøtte, er hytteeierne. Det er tydeligvis ingen ansvarlige politikere som har kommet på tanken at også hytteeiere er «vanlige folk» som har kommet i en vanske- lig økonomisk situasjon på grunn av de skyhøye strømprisene.
Hva kan så grunnen være til at hytteeiere ikke får ta del i den strømstøtteordningen som alle andre husholdninger får gleden av? Det er et spørsmål det er vanskelig å få svar på fra ansvarlig politisk hold i Ap/SP-regjeringen.

Et eksempel: I kraftkommunen Vinje er det 3500 innbyggere. I den samme kommunen er det rundt 6000 hytter. På grunn av den store hytteutbyggingen har det lokale næringslivet opplevd en eksplosiv økning i etterspørsel etter varer og tjenester. Både i byggeperiodene og i ettertid når tusenvis av mennesker er på sine hytter og etterspør varer og tjenester i butikker og skianlegg. Det har skapt mange nye arbeidsplasser med tilhørende økte skatteinntekter og økt grunnlag for vekst og utvikling i kommunen.

Og på grunn av hytteutbyggingen har kommunen fått et sterkt økende antall abonnenter innenfor VAR-området, som har gjort det mulig å oppgradere den kommunale infrastrukturen innenfor vann, avløp og renovasjon, (VAR). Dette til fordel for både fastboende og hytteeiere.

Med den positive utviklingen hyttebygging har bidratt til i Vinje kommune, og alle andre hyttekommuner i landet, er det vanskelig å forstå hvorfor hytteeiere skal straffes økonomisk gjennom å holdes utenfor strømstøtteordningen.

Hytteeiere er også «vanlige folk» som gjennom velordnet deltakelse i arbeidslivet har betalt sine skatter og avgifter til stat og hjemkommune, og likevel klart å investere i en fritidsbolig. Og med dette bidratt til vekst og utvikling også i sin hyttekommune.

Derfor blir det svært urettferdig at en hytteeier, som er en solid bidragsyter til fellesskapet, ikke skal få ta del i de statlige strømstøtteordninge- ne alle andre får ta del i. Uansett boligstørrelse, forbruk eller husstandsinntekt.

Det er ingen rettferdighet at hytteeiere i f.eks Vinje skal betale 600 % mer per kilowattime for strømmen enn de fastboende i kommunen. For den samme strømmen.

Derfor mener jeg det vil være det eneste riktige å behandle hyttehusholdninger på lik linje med alle andre husholdninger når det gjelder strømstøtten i disse vanskelige tider.

 

Lars Solbakken