- Vi er imponert over å se hvor raskt hytteprodusentene har agert i forhold til de nye utfordringene. Kundenes krav og forventninger er jo blitt veldig mye spissere på kort tid, sier hyttenestor Per Levik.

Nye «grønne» modeller

Han har arrangert hyttemesser siden tidlig 1990-tall og vært med på den mest ekspansive perioden i norsk hytteliv. 14. april  åpner han en ny messe på X Meeting Point sammen med kollega Tore Bjørnstad.

- For oss som messearrangører er det hyggelig at flere hytteprodusenter bruker Hyttemessen som lanseringsarena for sine nye grønne modeller. Men Hyttemessen handler om mye mer enn nye typer fritidsboliger. Vårt største publikum er antakelig de som allerede har hytte. Disse skal jo vedlikeholdes, oppgraderes, renoveres og fornyes. Hyttemessen har alltid vært det perfekte sted for å få oversikt over mulighetene, produktene og tjenestetilbudet, sier Levik.

Han ser at mange har vært nødt til å justere hyttebruken sin denne vinteren. Ola og Karis privatøkonomi har fått seg en trøkk med økte kostnader på alle fronter.

- Like fullt er hytta - alle konjunkturbølger til tross - urokkelig forankret i den norske folkesjela, mener Levik. Dragningen til friluftsliv i kombinasjonen med hytta er utrolig sterk. At mange nå har en anstrengt privatøkonomi endrer i liten grad det store bildet. Dagens situasjon betyr for mange mest at hyttedrømmen må forskyves, mener han. 

Skjermbilde 2023-04-01 kl
Hyttemessen handler om hele hyttelivet - fra hyttetomter til innekos og bålpannehygge på terrassen.

Mange hyttefaglige foredrag

Vårens hyttemesse kommer til å ha minst like bred appell som tidligere år, mener kollega Tore Bjørnstad. Som vanlig regner arrangøren med at mange av gjestene kommer for å søke råd og dåd hos de mange fagfolkene som er på plass disse dagene. 

Fra messescenen vil en rekke eksperter lørdag og søndag holde korte foredrag om aktuelle produkter og tjenester.

- Vi har sant å si vanskelig for å se at det er noe område som årets hyttemesse ikke dekker, eller faglige spørsmål som våre eksperter ikke vil kunne besvare, sier Bjørnstad.

Mye solenergi

Solenergiløsninger har spesiell aktualitet i våre dager.  På messen vil publikum finne en rekke solenergiløsninger - fra små anlegg til heldekkende soltak.

- Dagens hyttekjøpere vil jo være mest mulig selvforsynte. Hytteeiere var tidlig ute med solcelleanlegg. De var små, men effektive. Nå ser vi at eierne også av «70-tallshyttene» er modne for å ta i bruk solbaserte energiløsninger i større omfang.

De kommer til å finne mye interessant på årets messe, mener Bjørnstad.

- Folk kan glede seg til å se en rekke nyheter som vil gjøre hyttedriften billigere. Så vil vi jo også ha det hyggelig inne i hytta. Vi har rekordmange møbler og interiørelementer på årets messe, forsikrer Bjørnstad.