Av Kirsten Elisabeth Holz og Trine Haagensen/SSB

I løpet av de siste fem årene er det bygd 22 000 nye fritidsbygg, og det bygges mest i Oppland og Buskerud. Av alle nye bygg de siste fem år ble 28 prosent oppført her. Minst byggeaktivitet var det i fylkene rundt Oslofjorden og i de nordlige fylkene.

I 2016 ble det bygd omtrent 4 600 nye fritidsbygg. Hvert tredje ble bygd i Oppland og Buskerud. I disse to fylkene ligger det kjente hytteområder som Hafjell og Norefjell, som viste sterk byggeaktivitet i 2016.

Generelt sett har byggeaktiviteten for fritidsbygg økt i Norge siden 2012. Men situasjonen er svært varierende mellom fylkene. Mens det økning i noen fylker, spesielt på Østlandet, viser andre fylker liten endring eller til og med nedgang i byggeaktiviteten.

Halvparten har mindre enn 75 meter til naboen

Omtrent 50 prosent av fritidsbyggene i Norge ligger i tettbygde fritidsområder. Den andre halvparten ligger utenfor fritidsbyggområder som enkeltstående bygg eller i samlinger med inntil fire fritidsbygg.

På landsnivå ligger knapt 20 prosent av fritidsbyggene innenfor store områder med 50 eller flere fritidsbygg.

På fylkesnivå variere tallene mye. Mens mellom 75 og 80 prosent av fritidsbyggene ligger innenfor fritidsbyggområder i Østfold, Oslo og Vestfold, er det bare 15 til 20 prosent i de nordligste fylkene.

Fritidsbygg bygges oftest i store fritidsbyggområder

Byggeaktiviteten var i 2016 størst i store fritidsbyggområder (med 50 eller flere fritidsbygg), og den utgjorde en tredjedel av samtlige nye bygg. Den videre rangeringen for byggeaktivitet er enkeltstående fritidsbygg utenfor område og i små fritidsbyggområder med 5–24 fritidsbygg.

Det er minst byggeaktivitet i mellomstore områder med 24–49 fritidsbygg, dette henger sammen med at det generelt er færre fritidsbygg i mellomstore områder enn i små eller store områder.

I de siste fem årene har byggeaktiviteten økt betydelig i områder med 50 eller flere fritidsbygg. Byggeaktiviteten for enkeltstående fritidsbygg er derimot relativt lav, sett i forhold til at andelen fritidsbygg utenfor fritidsbyggområder utgjør 52 prosent av alle fritidsbygg i Norge.

Dette kan tyde på at det går mot en utvidelse eller fortetting av allerede eksisterende fritidsbyggområder og vil føre til en mindre andel enkeltstående fritidsbygg utenfor fritidsbyggområder. Det er imidlertid for tidlig til å kunne si om dette er en utviklingstrend eller tilfeldighet.