Da politiet undersøkte vogna, fant de ikke noen lekkasjer fra propanbrenneren. Konklusjonen blir derfor at de har brukt propan til å varme opp vogna, men at det har vært for dårlig lufting.

Ved all forbrenning er det viktig med god tilgang på luft. Da dannes karbondioksyd, CO2. Men når det ikke er tilstrekkelig med luft dannes kullos, CO. Denne gassen binder seg lettere til de røde blodcellene enn livsviktig oksygen.

Vi vil derfor enda en gang minne om viktigheten av gassdetektor for deg som bruker gass, enten det er i campingvogn eller på hytta.