«Det er også fordeler med å være på hytta, blant annet unngå tettbebyggelse hvor risikoen for smittespredning er større», skriver Egeland til Hytteavisen. Han har utarbeidet et forslag til retningslinjer som burde være mulig å gjennomføre for å redde påskeferien for fortvilte hytteeierne.
Skjermbilde 2020-03-18 kl
- Var de vedtatte restriksjonene litt forhastet, spør advokat Karstein Egeland.

Kommunal besøksportal

Dette er forslag som må gjennomføres av sentrale myndigheter, eventuelt som unntak fra vedtatte forskrifter, mener han. Uansett om regjeringen treffer et slikt vedtak som egen forskrift eller unntak fra en gjeldende, «er det tydelig at ting kan skje raskt for tiden, også å produsere regler», skriver hytteeieren. 
 
Dette er forslaget han ber myndighetene seriøst vurdere:
 
1. Alle som tar opphold på hytta må registrere oppholdet i en nettportal som kommunen administrerer.
2. Det er forbudt å ta opphold på hytta dersom man er smittet av corona virus, er i karantene eller har symptomer på corona, influensa eller forkjølelse.
3. Dersom en eller flere i reisefølget under opphold på hytta får symptomer på corona, influensa eller forkjølelse, plikter hele reisefølget og returnere til bostedskommunen for videre oppfølging av det lokale hjelpeapparatet. Helsevesenet i hyttekommunen må bare kontaktes i alvorlige og akutte tilfelle.
4. Den som tar opphold på hytta må være selvforsørget med mat og drikke så lenge oppholdet varer.
5. Det er ikke tillatt å handle matvarer eller annet i lokale butikker, utenom bestilling av varer som transporteres til hytta av lokal forhandler.
6. Den som tar opphold på hytta må ta seg dit og kunne returnere derfra i eget kjøretøy. Det er ikke tillatt å anvende lokale transportmidler.

Enkelt, tydelig

Hvis reglene brytes mener han at straffen kan være i form av bøter eller fengsel.
 
Egeland mener dette er enkle og tydelige regler som myndighetene lett bør kunne innføre. 
 
Hyttefolk har etter alt å dømme ikke spilt kortene spesielt klokt de siste dagene. Egeland mener kommunene har et poeng når hyttefolk eller andre som er til fjells, har kontaktet den lokale legevakten når de har fått symptomer i stedet for å reise hjem til sin fastlege.

Provoserer

Omtrent på samme linje argumenterer en av våre lesere. Hun frykter at en del hyttefolk i den grad provoserer myndighetene at mulighetene for at det kan bli gitt anledning til å dra på hytta i påskeferien blokkeres helt. «Hold dere hjemme», lyder den klare oppfordringen.
Det kan gi åpning for et «amnesti» i påskeferien, håper hun.