Bildet over: Hytteeierne på Skjæløy i Fredrikstad kommune bestilte for noen år siden gravemaskin for å legge ned felles kloakkledning, noe flere nå må belage seg på.

Fremsøtet fra kommunen berører også en del huseiere i utkantområdene og som ikke har offentlig vann og kloakk. Kommunen tror at mange av disse huseierne har gamle anlegg som ikke lenger kan godkjennes, skriver Fredriksstad Blad.

Må oppgradere

I disse dager sender kommunen ut informasjonsbrev til eiere av hus og hytter som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett, og som har innlagt vann. "Disse må oppgradere sine private avløpsanlegg slik at de oppfyller gjeldende forskrifter," skriver kommunen, som understreker at dette handler om et forurensningsproblem.

- Hytteeierne kan selv velge om de vil ha innlagt vann. Men da må de også ha offentlig avløp, septiktank eller godkjent infiltrasjon til terrenget, sier overingeniør Per Helge Kjerre-Ludviksen i Fredrikstad kommune til f-b.no. Og kommunen betrakter til og med et røropplegg med vann inn basert på cisterne som innlagt vann, noe som altså krever tilgang til offentlig kloakkledning,septiktank eller godkjent infiltrasjon.

- Ikke unikt for Fredrikstad

Kjerre-Ludviksen sier at kommunen på bakgrunn av tidligere registrering har god oversikt over hva som finnes rundt på hyttene.

- Vi mener det er en god del hytter med ulovlig innlagt vann, sier han til f-b.no.

- Vi kjører dette opplegget ut fra en forurensningsproblematikk. Dette er ikke noe unikt for Fredrikstad. De andre kommunene kommer også til å komme med tilsvarende utspill, sier han.

 

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL HYTTEAVISENS FACEBOOK-SIDE