Nå om våren legger du grunnlaget for et frodig torvtak gjennom sommerhalvåret, til taket ikler seg høstens farger. Her er ”knepene”:

Kalking:
Bruk vanlig granulert kalk om våren. Anbefalt mengde er 20 kg pr. 100 kvm tak (kalk gjerne når snøen er i ferd med å smelte.)
 
  
Gjødsling:
Bruk fullgjødsel om våren. Anbefalt mengde er 3-5kg per 100 kvm tak. Fjørfegjødsel er også gunstig. Generelt er det best å fordele ett års gjødselmengde med god gjødsling så snart snøen går, og deretter flere mindre porsjoner ut over sesongen
 
Hull og åpninger:
Mindre hull eller flater med lite torv dekkes/fylles med vanlig matjord. Du kan også bøte med litt torv fra andre steder på taket.
 
Brune flekker:
Skulle taket ha vekstfrie flekker, kan du så i gressfrø. Sjekk med gartneen hvilket frøslag som er best egnet. Sørg for vanning om det blir tørke over 3-4 uker.
 
Vanning:
I utgangspunktet behøver torvtak ikke vanning, unntatt i særlige tørkeperioder. Om torva skulle tørke ut noen steder, vil den komme av seg selv igjen etter en tid, Behovet for vanning avhenger av klimaet på stedet og hvordan man ønsker taket skal framtre. Sør/vestvendte takpartier med bratt takvinkel er særlig utsatt for uttørking. Det skal vannes lenge og rikelig – tørr torv suger opp svært store mengder vann før den er mettet.
 
Høstklipp:
Når det høstes lar de fleste gresset være som det er. Andre slår det av og fjerner det. Gress som blir liggende representerer ny næring til torvtaket. Fjernes gresset kommer torvtaket seg gjerne tidligere på våren. Og naturligvis: Gress på hustak fjernes ikke med brenning/avsviing.
 
Tråkk på torvtaket:
En kan ferdes på taket, men dess mer ferdsel på torva jo dårligere blir vekstligheten. For mye ferdsel kan føre til at torva siger og i verste fall ødelegge tettesjiktet. Unødig ferdsel skal unngås.
 
Redskap:
Bruk ikke skarpe redskaper/gjenstander ved pleie av torvtaket..
 
Busker:
Se til at det ikke begynner å vokse trær og buskvekster. Røtter og trespirer må fjernes, ellers vil de etter en tid ganske sikkert ødelegge fuktsperren under torvlaget. Fjern derfor alle trær som prøver å etablere seg på taket.
 
Tilpasning:
Naturlig frøsetting vil føre til at et nytt torvtak etter hvert blir likt omgivelsene. Ønsker du å framskynde denne prosessen, kan du andre året plante inn noen små partier med torv og lyng fra bakken. En annen metode er å sanke frø fra planter i nærheten og spre dem på taket.
 
Mose: Torvtaket kan utvikle mosevekster, særlig langs torvstokken på skyggesider. Mose holder på fuktighet og kan føre til råte. Den bør da skjæres bort. Men med god kalking vil man holde mosen vekk.
Takrenner: Finstoffer og plantedeler fra torva samler seg lett i takrennene. Rens rennene med jevne mellomrom.
 
Torvtak er normalt et godt tak – både for bygningen og miljøet det står i. Men som alt annet ved hytta, trenger det en smule tilsyn og eventuelt vedlikehold.
 

Kilder: Engerdal Torvtak AS, Fossli AS

Foto: Mesterlaft