Pihl hadde satt opp årskortprisen fra 1.770 til 2.800 kroner, det vil si en prisøkning på 58 prosent, noe som skapte rabalder. Flere mente at grunneieren var grådig, og noen av disse igjen nektet å betale fakturaen.

Det er enighet om at full kostnadsdekning skal ligge til grunn for veiregnskapet. Derfor skal prisene for 2019 vurderes i november neste år etter at de har sett på inntektene og utgiftene.