Advokaten innrømte at han og mange kollegaer tjener godt på å gi bistand i tomtefestesaker, men at han likevel var nødt til å si ifra. Grunnen er, etter hans mening, at det nå er blitt altfor galt.

Forbud og avvikling

Nyquist sier til NRK at det bør bli forbudt å inngå nye avtaler. Og i tillegg vil han at politikerne skal komme fram til en ordning som gjør det enklere å avvikle de eksisterende avtalene.

Det er cirka tre hundre tusen festetomter i Norge.

Politisk tvilsomt nå?

Etter gårsdagens stortingsvalg er det vel tvilsomt om det blåser festerne vei.

Norges Hytteforbunds undersøkelse før valget viser at bare Arbeiderpartiet og SV klart var på deres side, mens organisasjonen var provosert av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.