- Feil i beregningene kan bli dyrt for hytteeieren, og feil er det, uttaler leder i Norges Hytteforbund, Trond G. Hagen, i en pressemelding. Dette er svært bekymringsfullt og indikerer en alvorlig systemsvikt med hensyn på kompetanse og kvalitetssikring i alle ledd innenfor saksområdet selvkost.

Det var på grunnlag av en forundersøkelse at Hytteforbundet fant grunn til å gå bredt ut til alle landets 356 kommuner. Forundersøkelsen viste at prinsippene kommunen la til grunn i sine beregninger ikke var i overensstemmelse med regelverket som gjelder for utregning av denne type gebyrer. 

B. Kittilsen rådgivning som har lang erfaring i bruk av selvkostprinsippet og en av Norges fremste tallknusere på området, har bistått Hytteforbundet i analysen.

Eksempler på grove feil

  • Dagenes brukere belastes med kostnader som gjelder fremtidige brukere
  • Feilaktig og ugyldig bruk av selvkostfond
  • Ugyldig forlengelse av 5 års selvkostgenerasjon til 8 og 15 år.

Utilstrekkelig kompetanse hos kommunene

NHF mener å registrere at mange av uregelmessighetene kan ha oppstått som følge av utilstrekkelig forståelse av regelverket eller på grunn av feil råd og anbefalinger.

- I forbindelse med kommunale vedtak, bør det kvalitetssikres at resultatet/forslaget som fremlegges er i samsvar med selvkostprinsippene og gjeldende forskrifter, mener Hytteforbundets leder.

Statsforvaltere kan ikke behandle klager

I forbindelse med klager fra hytteeiere har flere statsforvaltere uttalt at de ikke innehar nødvendig kompetanse til å foreta kontroll av kommuners bruk av selvkost og støtter seg til at innleid konsuletbistand innehar denne komtetansen.

Samtidig uttaler Sivilombudet at de ikke innehar den nødvendige kompetanse for å behandle klager ifm. bruk av selvkost i beregning av VAR-gebyrer.

- Norges Hytteforbund har nå bedt regjering og storting gå gjennom rapportens beskrivelse av uregelmessigheter og sørge for at overordnede organer tilegner seg nødvendige kompetanse for å kvalitetssikre at kommuner beregner gebyrer i samsvar med gjeldende regelverk, sier Trond G. Hagen.

Forbundet anbefaler også at det opprettes et uavhengig klageorgan for slike saker.