Dette er bare ett eksempel på at nærpolitireformen, med nedlegging av en rekke lensmannskontorer, kan føre til utrygghet for folk på hyttene.

Brev fra Norges Hytteforbund

Derfor har Norges Hytteforbund skrevet brev til politidirektoratet og bedt om at politistrukturen i distriktene må hensynta de verdiene hytte-Norge representerer og ikke bare at befolkningen økes betraktelig i ferier og høytider. Forbundet minner også om at landets hytter har et jevnt belegg hele året igjennom.

Hytteforbundet synes det er uakseptabelt at hytteeierne ikke blir tatt med i beregningsgrunnlaget for innbyggertall. De teller heller ikke med for korrekt beregning av responstid, enten det er ved sjøen, innlandet eller på fjellet. 

Hytteeierforening reagerte sterkt

Votnedalen og Svartli Hytteeierforening har allerede slått alarm når det gjelder konsekvensene for dem som har hytter i Rollag, og Norges Hytteforbund støtter fullt ut hytteeierforeningens negative vurderinger av reformen.

Det aktuelle området tilhører politidistrikt Sør-Øst, men Norges Hytteforbund tror de negative konsekvensene blir de samme over resten av landet. Og i uttalelsen viser de til Politiets Fellesforbund, som gjentatte ganger sterkt har advart mot at gjennomføring av denne reformen i verste fall kan bære galt av sted.

Støtte fra Lundteigen

– Lensmannen i Rollag koster 900 000,- i året. Det er en rimelig pris for god, lokalkjent og nær beredskap, sier Per Olaf Lundteigen (Sp) i en pressemelding som Laagendalsposten refererer.

Han mener blant annet at Regjeringen ikke har tatt ansvar og satt seg inn i de praktiske konsekvensene av det den sjøl har vedtatt, når politireformen gjør folk utrygge på hvordan helt grunnleggende samfunnsoppgaver skal løses.

Skeptiske ledere for reiselivsbedriftene

Også ledere for reiselivsbedrifter på fjellet fortviler over politireformen, skriver Bygdeposten 21. januar.

– Før var det helt jævlig, nå blir det enda verre, sier søsknene Morten og Mona Olsen til avisa. De driver Haglebu Fjellstue.

Bygdeposten siterer også hotelldirektør Mikael Eliassen på Norefjell Spa og Resort. – Vi liker ikke dette og synes det er forferdelig trist, uttaler han og legger til at det i utgangspunktet har vært langt for politiet å komme til Norefjell. Med den varslede politireformen blir det enda lenger.