Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Denne "12-volts-hytta" får gulvvarme fra vedovnen!

Ikke har de strøm og ikke har de innlagt vann. Likevel er det ikke noe å si på komforten i hytta til familien Lien og Lindstad på Sjoga i Vingrom. I gulvene sirkulerer glykol oppvarmet fra vedovnen og sørger for jevn varme.

Hytteeneri 1 - hytta
Article image
Denne ovnen er kjernen i energiløsningen i hytta til familien Lindstad og Lien. Rundt brennkammeret i ovnen ligger en vannkappe. Ved fyring varmes glykolen i beholderen før den ledes rundt i varmeslyngene i gulvet..

Berit Lindstad og Sigbjørn Lien visste hva de gikk til da de kjøpte tomt ved det lille vannet, Søre Sjogvatnet. 220 volt strøm var ikke tilgjengelig her på fjellet, og vannet måtte transporteres til gards. Men utfordringene var ikke større enn at det gikk sport i å løse dem.

- Dette er ikke noe Hafjell med hytter tett i tett og med all verdens infrastruktur på plass. For oss var attraksjonen at tomtene her var store og at det blir bare ni hytter i alt i dette feltet. Snøforholdene er utmerket, og veien til tettbygd strøk og familie er kort. Men vi måtte ”ta grep” for å få til en standard som innfrir de behovene vi har som en moderne familie, forteller Lien til Hytteavisen.

Article image
Denne tanken inneholder ikke vann men glykol, som sirkulerer i gulvene. I tanken ligger også en 50 meter lang vannslynge, som gir varmtvann til så å si alle husholdningsbehov. Propan brukes i kjøkkenkomfyren og kjøleskapet.

Vedovnen sørger for all varme

Kjernen i komfort-løsningen er en vedovn som sørger for generell oppvarming, gulvvarme i store deler av hytta og varmtvann til de fleste behov. - Prinsippet som ligger til grunn for vår løsning brukes mange steder, men som regel i litt større skala. Det spesielle ved vår løsning er at systemet er basert på 12 volt og at det er glykol som varmes opp og sirkulerer i gulvet. Anlegget må jo tåle at hytta fryser helt ned i perioder om vinteren. Altså kunne vi ikke satse på vannbåren varme. I hyttas allrom står en moderne komfyr med en vannkappe rundt brennkammeret. Når det fyres i ovnen går oppvarmet glykol fra vannkappa via kopperrør til en stor tank i et nærliggende kott. Etter hvert som temperaturen i tanken stiger, pumpes glykolen ut i rørnettet som er lagt i gulvet i deler av hovedetasjen. Familien har valgt å flislegge gulvet i inngangspartiet, på badet og i deler av allrommet, spesielt der hvor det kan bli mye trafikk med vått fottøy og våte klær gjennom vinteren.

Gir dusjvann også

- Å legge ”vannbåren” varme under tregulv gir spesielle utfordringer, så det droppet vi, sier Sigbjørn. Glykolen som strømmer fra komfyren og over i tanken har en temperatur på rundt 80 grader. Den avkjølte væsken som føres tilbake i ovnen etter turen rundt i gulvet, har en temperatur på 30-40 grader. En liten 12 volts pumpe sørger for sirkulasjonen i systemet. Den trenger imidlertid ikke å stå på kontinuerlig.

- Det fine er at systemet også kan varme opp vann til dusj og andre husholdningsformål, med unntak av drikkevann. I tanken ligger nemlig en 50 meter lang vannslynge. Den er forbundet med en vanntank vi har under gulvet. Fra vannslynga føres varmt vann til bad og kjøkken. En 12 volts pumpe sørger for at det er jevnt trykk i spring og dusj, sier Lien.

Forbruksvann medbringes

Forbruksvannet må familien bringe med seg til fjells. Vanntanken under hytta, har en kapasitet på 500 liter og må fra tid til annen etterfylles. - Vi er svært tilfreds med løsningen. I gulvet har vi stabil varme gjennom hele døgnet. Anlegget er lett å betjene og temperaturen stiller vi manuelt slik vi ønsker. Varmt vann har vi i springen allerede etter en halv times fyring i ovnen. Løsningen som er levert av Ole Chr. Bye AS anslår Lien koster totalt rundt 40 000 kroner, pluss rørleggerarbeidet og legging av rørslynger i gulvet. Også en alternativ løsning med tradisjonell gulvvarme ville hatt en kostnad, så den tekniske løsningen har isolert sett en lavere kostnadsramme.

- Har dere regnet på lønnsomheten?

- Nei, det vet vi ikke. Men med den besøksfrekvensen og det oppvarmingsbehovet vi ser for oss, har vi i hvert fall ved nok i mange år framover bare av hogsten på vår egen tomt, sier Lien.