GD skriver at det gjelder fire tusen hytteeiere, hvorav mange cratis har kunnet hente vann i vannposter og kjøre akkurat like gratis på tilførselsveiene de siste metrene inn til hytta. Men nå blir det snart rettssak om avgiften. Motpartene er Pihl og almenningene Ringsaker og Brøttum.

Er det lovlig?

Avisa tar utgangspunkt i en grunneier som i flere år har betalt bomavgift på hovedveien. Men å måtte betale to og et halvt tusen kroner for de 325 metrene på tilførselsveien til hytta kan han ikke se at det er hjemmel for, og viser til festekontrakten.

Mange mener at både store og små veier blir finansiert gjennom bompengene-

Han påpeker samtidig at festeavgiften har steget fra 1.350 kroner i 1987 til rundt ni tusen idag.

Truet med å stenge vannet

Grunneierne skal ha truet med å stenge vannet da hytteeierne begynte å murre mot serviceavgiftene. Da var dert skikkelig surt en stund, mens det etter hvert er blitt et slags samarbeid for å komme fram til en rettslig løsning.

Dyrt, også for grunneierne

En representant for Pihl understreker overfor GD at utgiftene til vei og vann øker, ikke minst fordi det er hoyere krav til standard. Og at det ikke er urimelig at hytteeierne tar sin part.

Sterkere sammen

Rettsaken gjelder i utgangspunktet sju hytteeiere, men disse skal kunne skape presedens for de øvrige fire tusen, som hver har bidratt med en hundrelapp til rettssprosessen.

Det antydes rettssak i desember eller januar.