Det er nemlig fullt mulig å stenge strømmen på hytta gjennom vinteren. Men da må den tømmes for vann først. Hvis ikke er det overhengende fare for alvorlige vannskader og null erstatning fra forsikringen.

Avisa Øyene gjengir tipsene fra kommunen. 

I noen hytter kan hytteeierne gjøre det som trengs på egen hånd. Men er hytta å sammenlikne med en helårsbolig, anbefaler kommunen at man har tilstrekkelig med varme til at vannet ikke fryser.

- Ønsker du likevel å slå av strømmen her, anbefaler vi at du bruker rørlegger for å få tømt hele anlegget for vann, skriver kommunen på sin hjemmeside. Det kan nemlig bli nødvendig å blåse rørene tomme for vann ved hjelp av kompressor.

Å stenge hovedstoppekranen, som gjerne er plassert på bad eller vaskerom, er ikke tilstrekkelig. Den skal alltid stenges når man drar fra hytta.

Kommunens tips

Dette er kommunens liste med tips for å forberede hytta på kulde uten varme på:

- Steng vanntilførselen utenfor hytta. Vanntilførselen, eller avstengningen, må ligge frostfritt. Har du stengekran med avtapping – husk å stenge helt. Du skal ikke høre at det suser i rørene. Sjekk eventuelt bruksanvisning.

- Åpne alle kraner og sørg for avtapping. Fjern alt vann i rørledningsnettet. Dersom det ikke er naturlig avtapping, må vannet «blåses» ut ved hjelp av en kompressor.

- Tøm varmtvannsbereden. Husk å skru av strømmen på denne før tømming. Når berederen skal brukes igjen, fyller du den med vann før du kobler på strømmen.

- Tøm oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel for vann.

- Trekk ned i wc slik at det ikke står vann i sisternen.

- Fyll frostvæske, eller lignende frosthindrende væske, i alle sluk og vannlås. Husk også wc.

Og så en kommunal advarsel 

- Det er forbudt å la vannet renne for å forhindre frost. Det kan også bli svært dyrt. Konstant vannforbruk blir registret og vil utløse lekkasjesøk. Da gjelder reglene for fakturering av lekkasjer.