Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er metodene folk bruker for å omgå boplikten.

Boplikten som kreves i flere hyttekommuner, er såre lett å omgå, mener Norsk Hyttelag. Hyttelaget har publisert så å si hele oppskriften på hvordan man lurer seg unna den kontroversielle boplikten. Metodene som brukes, ikke sjelden av «rikfolk», skaper mange steder sterk irritasjon. 

Hvasser[1]
- Omgåelsene er ingen hemmelighet lenger, sier Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

- Vi opplever at de som omgår boplikten ikke straffes, men tvert imot belønnes, uttaler generalsekretæren i Hyttelaget, Audun Bringsvor. Han erkjenner at han var i tvil da Hyttelaget i fjor høst bestemte seg for å offentliggjøre metodene som brukes for å omgå boplikten. Men han kom til at omgåelsene er så utbredt at de ikke er noen hemmelighet lenger.

- Dessuten er det enda verre om boplikten bare gjelder «folk flest», mens omgåelsen er forbeholdt «rikinger med egen familieadvokat», mener Bringsvor.

Triksing i familien

Boplikt praktiseres av kommuner over hele landet.  Konfliktene rundt boplikten er imidlertid størst i Tvedestrand og kommuner rundt Oslofjorden. I Tvedestrand var det en gruppe fastboende som i sommer kartla boligeiendommer som de mente ble brukt som hytter. 

Bringsvor framholder at ett av de viktigste argumentene mot boplikten er at den er så lett å lure seg unna. Dette er noen av eksemplene han trekker fram:

  • Om et ektepar kjøper en bolig og registrerer den på mannen, kan de etter fem år overføre boligen til kona - og boplikten er borte.
  • Det er også mulig å tinglyse boligen på sine gamle foreldre, med avtale om at du skal arve den når de går bort.

Vaktmester eller studenthybel

Du kan også velge andre måter å gjøre det på, skriver Bringsvor videre i Hytteeieren:

  • Du kan leie ut boligen - eller en hybel i boligen - til en student 10 måneder i året og disponere den selv hele sommeren.
  • En annen metode er å betale en «vaktmester» for å bo i bioligen og gjøre forefallende arbeid.

Tvedestrand i særstilling

Hyttelaget viser til at problemet med omgåelse av boplikten er ekstra tydelig i Tvedestrand. Kommunen har her nemlig valgt å taksere eiendommene på to ulike måter.

- Bor du i en helårsbolig skatter du på grunnlag av skatteetatens boligverdi. Har du fritidsbolig beskattes du på grunnlag av vesentlig høyere takster utarbeidet av kommunen. Dette er jo urettferdig i seg selv, men ekstra urettferdig blir det om du har en hyttenabo som omgår boplikten.

Bringsvor er klar på hva kommuner med boplikt må gjøre:

- Skal en kommune først ha boplikt, så må det i det minste være en boplikt som fungerer etter hensikten, ellers bør den rett og slett fjernes.