Plata som brukes, er den som starter på 1 ytterst og ender på 10 inne ved midten. Vi tenker oss at «Bull’s eye» helt innerst også er 10.

Pilyatzy3
Nytt skjema, som du kan lagre og skrive ut

7-ere, 8-ere, 9-ere og 10-ere

Vi er nødt til å gjøre en endring på spillebrettet, men den er ikke veldig stor. Vi legger til 7-ere, 8-ere, 9-ere og 10-ere over streken. Dette får konsekvenser for bonusen, som øker fra 63 til 165.

Liten straight er, som ellers, 1-2-3-4-5, mens den store er 6-7-8-9-10. Og i tillegg har vi laget en mellomstraight. Den minste av disse er 2-3-4-5-6 og den største 5-6-7-8-9.

Nesten akkurat som vanlig yatzy

Vi kaster med fem piler, og i hver omgang er det, som i vanlig yatzy, inntil tre «kast». Eksempel: Du kaster 5-5-5-8-2 og håper på yatzy. Dessverre blir det bare 4 og 6 i kast nummer 2. Du har én mulighet igjen og kaster 5 og 7. Da ble det ikke noe yatzy, men forhåpentligvis hadde du ikke fylt opp 5-erne. Hvis den er fylt, er det flere muligheter. 2 på 2-erne, kanskje, eller …..

Du må gjøre de samme vurderingene som i vanlig yatzy, men må nok tenke litt annerledes, siden det spilles om mange flere poeng og ikke bare dreier seg om flaks.

Flere varianter

Tvungen er vel blant mange regnet som en ganske kjedelig variant i vanlig yatzy. Men med piler har det adskillig mer for seg, siden flaksen betyr så mye mindre. Siden det er mulig å spille på motstanderens resultater, bør rekkefølgen endres for hver omgang – fra den beste først til den dårligste til slutt.

Dere kan selvfølgelig også gjerne kaste maxi-yatzy på samme måten. Eller snu plata, men da begynner det å bli komplisert.

Enda en pilkastvariant