Lejonberg forteller at mange ønsket å kvitte sseg med hyttene sine da finanskrisa kom, men at dette bruktlageret nå er tømt. Derfor er det nå igjen et veldig godt marked for nye hytter.

Kjøperne er for det meste fra Oslo, Akershus og Vestfold, men også ganske mange med litt lengre reisevei, fra Østfold og Sverige.

Etter at den svenske krona tok igjen den norske, har det de siste årene vært gunstig for svensker å kjøpe i Norge.

Lejonberg opplyser også at svensker, sammenlignet med norske hyttekjøpere, i større grad vurderer å leie ut hytta.