Det er Fredriksstad Blad som forteller den elleville gebyrhistorien fra Hvaler. Hytteeieren  ønsker å ha en enkel fortøyningsbøye å ty til når vinden tar så kraftig at båten ikke kan ligge ved bryggeplassen.

Vanskelig å forstå

Da han ble kjent med gebyret forsøkte han å finne måter å gjøre det på uten å søke. Men det viste seg at han uansett må gå veien innom Hvaler kommune. Gebyret skal dekke kostnader kommunen har med saksbehandlingen. Hytteeieren på sin side har vanskelig for å skjønne at en slik enkel sak skal kunne belaste kommunen med en tidsbruk tilsvarende 23.000 kroner.

– I andre deler av samfunnet har man greid å effektivisere denne typen prosesser. Jeg hadde ikke reagert så voldsomt hvis det var 6.000 kroner eller kanskje 7.000 kroner jeg skulle betale for å få behandlet bøyesøknaden. Et slik beløp vil jeg tro at hadde vært nok til å dekke kommunens selvkost, sier Petersen til avisa.

Liten sak krever mye

Han kan ikke en gang vært trygg på at søknaden blir innvilget.

Ordfører Eivind Borge (FrP) mener selv en liten fortøyningsbøye kan kreve mye saksbehandling.

– Bøyen skal behandles som havnesak, den skal behandles som byggesak som krever dispensasjon og den skal til fylkesmannen. Mesteparten av jobben skjer i Hvaler kommune, sier Borge til FB som overfor FB ikke vil reflektere over hvordan kommune-ansatte må bruke titalls arbeidstimer på en tilsynelatende troskyldig sak som denne.

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner synes å ha rikelig tilsig av saksområder velegnet for rasjonalisering.