Foto: Haugerud Brønnboring

Målet er blant annet å begrense effektutfordringer i strømnettet, spare strøm og miljø. Dette er gode nyheter for hytteeierne. Til nå er det imidlertid el-produksjon basert på solenergi som er blitt fokusert, men det er verdt å merke seg at også andre løsninger vil være tilskuddsberettiget. 

Vann og varme i én smell

Brønnborere ser for seg at mange som skal bore etter vann, nå ser muligheten for også å skaffe seg varmepumpe på en fordelaktig måte.

– Brønnboreren vil som regel allerede være på hytteplassen for å bore vannbrønn og kan samtidig bistå hytteeier med å få oppfylt sin drøm om varmepumpe, noe som sikrer både vann og varme - året rundt! Denne kombinasjonen er både kostnadseffektiv, bra for miljøet og gir ingen synlige inngrep i naturen, sier Einar Østhassel, fagsjef i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).   

20.000 kroner til varmepumpe

Tradisjonelt har slik støtte til energiomlegging vært forbehold såkalte primærboliger. Nå blir den også gjeldende for bolig nummer to, altså hytter og fritidsboliger. Ordningen dekker 25 prosent av kostnadene for å installere varmepumpe (maks. 20 000 kroner). Installeres samtidig strøm- og varmemengdemåler ytes det 10 000 kroner ekstra.