Av Cathrine Solemslie Sæther

Hyttas tak og vegger er våre skjold vind og vær og beskytter oss mot kulde, regn, vind og snø. Skjoldet trenger imidlertid litt hjelp fra oss i ny og ne for å kunne gjøre jobben sin på best mulig måte, lengst mulig. Denne hjelpen kommer i form av vedlikehold og jevnlig sjekk av tak og yttervegger.

Tre er utsatt

Uansett hva slags hytte du har, om det så er laft, stavlaft eller vanlig bindingsverk, er det viktig å sjekke tilstanden. Fasader er utsatt for mye værslitasje. Sol og regn - alt tærer på hytta, og trekonstruksjoner er særlig utsatt for fukt-, råte- og insektskader. Har fukt- eller råteskader først fått feste, er dette noe som vil kunne utarte til et svært ødeleggende og kostbart problem. 

Slik sjekker du tilstanden

Har du vanlig trekledning på hytta, kan du ta en runde rundt bygget og visuelt inspisere fasaden. Se etter om den er hel og tett, om det finnes misfarginger eller teksturforandringer. Det er gjerne nederst på veggen at problemer oppstår. For å sjekke tilstanden på treverket, kan du ta en kniv eller skrutrekker og presse den mot kledningen. Om kledningen er porøs og gir etter, er den råtten. Da gjelder det å fjerne skadede bord og få  på plass nye. 

Selv om laftede hytter er robuste, er heller ikke disse immune mot fukt-, råte- og insektskader. Treet trenger tid til å tørke ut. Dersom fuktigheten vedvarer, vil dette kunne føre til råte og andre problemer. Når du sjekker tilstanden på tømmeret til laftehytter, burde du prioritere å sjekke under vinduene, øverste veggstokk, laftehoder, innvendige hjørner, syllstokk og sprekker med fall innover

Bruk spiss kniv eller skrujern

Råten utvikler seg seint i tømmer, og overfladiske skader er sjelden farlig for bæreevnen, ifølge Bygg og Bevar. Men råte brer seg ofte i det skjulte før det begynner å oppstå sprekker og sammenpressinger av stokken. Du kan sjekke tilstanden ved å stikke en skarp kniv inn i veggen der du mistenker begynnende råde. Særlig viktig er det å sjekke skjøten mellom stokkene. 

Er ytterveggene hele og fine, men skitne, er det på tide med en vask. Kanskje er det for seint å gjøre dette på denne tida, men sørg for å ha oppgaven på “to-do-lista” til våren. Fasadevasken holder ikke bare hytter og hus rene og pene, men vasker vekk råtesporer og støv som tilrettelegger for råte- og fuktskader.