Foto: Leif Magne Flemmen

TBE-viruset, også kjent som skogflåttencefalitt, kan forårsake hjernebetennelse og overføres via flåttbitt. I 2019 ble det meldt inn 35 tilfeller av TBE til MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet). I 2018 ble det meldt inn 26 tilfeller. I mange år ble det meldt inn omkring 10-15 tilfeller årlig, men de siste årene har man sett en liten økning i TBE-tilfeller. Det er uklart hva økningen i antall tilfeller av TBE skyldes, men det har vært en økning de siste år i flere europeiske land.

Kunnskap om TBE øker

Hvert år gjennomfører Pfizer befolkningsundersøkelsen «Flåttkunnskap i Norge» i samarbeid med YouGov om nordmenns kunnskap om flått og flåttsykdommer.

- Det som er gledelig å se i årets undersøkelse er at nordmenns kunnskap om TBE ser ut til å øke. I fjor var det bare 26 prosent som visste om sykdommen, men nå har det steget til 31 prosent, sier kommunikasjonssjef i Pfizer, Joachim Henriksen.

Et stort flertall på 72 prosent svarer imidlertid at de har hørt om den mer kjente flåttsykdommen borreliose.

Nesten alle vet om borreliose

- Mange kjenner til borreliose, mens færre kjenner til TBE. Derfor mener vi at kunnskapen om disse sykdommene fortsatt er for lav. Vi ønsker ikke å spre frykt, vi ønsker å spre kunnskap som gjør at vi kan beskytte oss bedre og dermed bekymre oss mindre, sier Henriksen.

Dersom man blir bitt av en flått som inneholder borrelia vil det som oftest ta minst 24 timer før bakterien beveger seg fra flåttens mage og over til personen, mens for TBE-viruset er situasjonen annerledes. Ettersom viruset befinner seg i spyttkjertlene til flåtten kan man bli smittet allerede kort tid etter at flåtten har bitt seg fast, opplyser Flåttsenteret på sine nettsider.

Over 800 000 har blitt flåttbitt

20 prosent av de spurte, noe som tilsvarer over 800 000 personer av den voksne befolkningen, svarer at de selv har blitt bitt av flått.

63 prosent av de spurte i undersøkelsen svarer at de er bekymret for sykdommer de kan få av flåttbitt. Men de aller fleste bør nyte norske naturopplevelser uten å være urolige, så lenge de setter seg inn i anbefalinger og forholdsregler, mener Henriksen:

- Folkehelseinstituttet har anbefalinger på hvordan man kan forebygge flåttbitt, og gir også anbefalinger knyttet til eventuell vaksinering, dersom man setter seg inn i dette er det liten grunn til å være urolig for de aller fleste i Norge, sier Henriksen.