Vi har allerede presentert en rekke artikler om ulike valgspørsmål. Kanskje du skal ta en titt på dem før du stemmer?

Det ideelle hyttepartiet fins ikke.

Klare politiske skillelinjer når det gjelder festetomter.

Eiendomsskatt.

Vannskutere.

Boplikt.

Politisk uvitenhet om viktige hyttespørsmål.

I utgangspunktet hadde ikke Venstre og Senterpartiet svart på spørsmålene. Men Senterpartiet kom etter hvert på banen.