Førstehjelp
Å ta et kurs i akutt førstehjelp er nyttig, ikke minst for hyttefolk. (Foto: Colourbox)

- Viktig i akuttfasen

49 prosent føler seg trygge på hva de skal gjøre hvis noen i nærheten trenger førstehjelp, viser en undersøkelse utført av Yougov for Novasol. 39 prosent svarer nei. 12 prosent krysser av for vet ikke.

– Andelen som kjenner seg kompetente til å gripe inn kunne med fordel vært mye høyere. Alle som føler seg usikre kan gjøre lurt i å lese seg litt opp og gjerne ta et førstehjelpskurs, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge.

Selskapet er Europas største utleier av hytter og feriehus.

– Ferieboliger ligger gjerne et stykke unna befolkningssentre og profesjonell helsehjelp. På hytta er det derfor særlig viktig at noen har grunnleggende kunnskap om hva som må gjøres i akuttfasen hvis uhellet skulle være ute, sier Buen.

Mange vil på kurs

Kompetanse innen førstehjelp er ferskvare som må fornyes med ett til to års mellomrom for å ha virkelig nytte når behovet oppstår, ifølge Fredrik Andre Aasebø, administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp.

– Vi holder om lag 2300 kurs for bedrifter årlig, i tillegg til en stor mengde lokale kurs som er åpne for publikum, sier Aasebø.

Røde Kors har et mål om at alle nordmenn både skal kunne og være villige til å yte førstehjelp om det er nødvendig.

– Dit er det nok et stykke igjen, selv om etterspørselen etter førstehjelpskurs er økende år for år.

Viktig å prøve

I regi av Respons analyse fikk Røde Kors nylig selv utført en måling som kartla viljen til å gripe inn i praksis, når noen trenger førstehjelp.

– Selv om et klart flertall oppga at de vet hva som er riktig førstehjelp, svarte bare fire av ti at de ville handlet uten å nøle.

De fleste av de som ikke ville våge å ta grep, svarte at de var redde for å gjøre vondt verre.

– Den holdningen må vi prøve å snu, for den største feilen er å ikke gjøre noe. Man skal alltid ta initiativ til å prøve å redde liv, sier Fredrik Andre Aasebø.