Langfredag var familiefaren ute et ærend. Da han kom tilbake til hytta fant han til sin forskrekkelse mor og datter bevisstløse på hyttegulvet. Datteren ble sendt med luftambulanse til Ullevål sykehus. Ektefellen ble behandlet ved sykehuset på Kongsberg. Det gikk bra for dem begge.

Av Leif Magne Flemmen
 
I hytta var det montert en propandrevet varmvannsbereder dagen før. Til Laagendalsposten uttalte operasjonsleder Morten Eriksson i Søndre Buskerud politidistrikt i forbindelse med ulykken at det var kommet eksos inn på baderommet. - Datteren var i dusjen og har besvimt som følge av oksygenmangel, sa Eriksson til Laagendalsposten.
 
Samme forløp
Ett år tidligere skjedde det samme i en hytte i Telemark. Sandefjordmannen hadde gått i dusjen. Samboeren og datteren syntes han etter hvert hadde vært vel lenge på badet. Stille var det der også, helt stille. Ingen reaksjon da de banket på. Da tok samboeren fart og sparket inn døra. Der fant de ham på gulvet tilsynelatende livløs.
 
- Han lå på gulvet med åpne øyne og for meg virket han død, sier datteren, Marianne Gåsholt til Hytteavisen. Både hans samboer Lillian og jeg synes det var en merkelig lukt og tett luft da vi kom inn. Det minnet om en gasslukt. Vi fikk satt opp vinduet umiddelbart.
 
Ambulanse ble tilkalt og han ble i hui og hast sendt til sykehuset på Notodden. Seinere på kvelden ble han utskrevet. Verken EKG eller andre undersøkelser kunne fastslå hva som feilte ham. Tilbake på hytta var han så godt som i form igjen.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Få ut avgassen, sørg for mye luft                                                                                                                                            Hytteeiere slurver ofte i monteringen av propanbaserte varmtvannsberedere. Feilmontering, ingen eller utilstrekkelig lufting og uheldig håndtering av avgassen er gjengangere. Ingen kontrollerer installasjonen, og ulykken kan være der, før du vet ordet av det.

Viktig ved   installasjon av vannvarmere

  • Bruk aldri varmeren uten røykgasstilkobling. Pass på at røykgassrøret ikke er blokkert. Sørg for skikkelig skorsteinstrekk.
  • Installer ikke apparatet i rom med mindre enn 6 kbm i volum. 
  • Sørg for god frisklufttilførsel til rommet hvor apparatet er installert. 
  • Forsikre deg om at gassregulatoren du bruker for LPG er på 30mbar (ikke 50mbar). 
  • Koblinger må sikres med slangeklemmer (pass på at slangen ikke blir skadet ved festing). 
  • Sørg for at vannvarmeren er tilpasset den gassen du benytter. Tilpasning må eventuelt gjøres av autoriserte personer. 
  • Installer ikke apparatet på baderommet. 

Kilde: Installasjons-, service og brukerveiledning for Vera gassvarmer 
 

 

- Vi hører sjelden om slike uhell som i Flesberg og Telemark. At feilmontering har ført til brann kjenner vi til, men antatt forgiftning som i de to tilfellene Hytteavisen nevner, er nytt. Derfor har jeg ingen formening om hva som har skapt denne situasjonen for disse personene, sier Even H. Jacobsen ved Hyttetorget i Sandefjord.  

Være nøye
 - Er det utrygt å installere varmtvannsberedere drevet med propan i hytter?
 - Nei, det er det ikke, bare hytteeieren er nøye med monteringen og følger de helt klare råd som gis ved leveringen. Det som er overmåte viktig er rikelig tilgang på frisk luft og at avgassen blir effektivt ført ut av rommet. En stor bereder kan utvikle så mye som 27 000 watt, nesten som for sju gassdrevne ovner. I et lite rom med dårlig lufttilførsel og mangelfull avgassløsning, kan det gå skikkelig ille for den som måtte stå i dusjen. 
 
 
Apparatene anbefales ikke i rom mindre volum enn 6 kbm (ca 2,5 kvm). Men Jacobsen kjenner til at det slurves både med dette og andre forhold under montering av beredere. Noen med mindre varmtvannsberedere slipper for eksempel gassen direkte ut i rommet.
 
- Skal man montere apparatet korrekt kreves det kjøp og montering også av et avgassystem. Også dette har sin pris, og noen går nok snarveien forbi denne utgiften, sier han.     
 
Avgass ut til tak
Even anbefaler klart at avgassen ledes rett opp og til ventil på taket. Å føre avgassen ut gjennom vegg kan gå, men avgassrøret må føres rett opp minst en meter før det vinkles og føres gjennom veggen..
 
- En ulempe med å ha røret ut på veggen er blant annet at avgassen ved sterk vind kan bli trykket inn igjen i røret. Selv om apparatet vil reagere på et slikt mottrykk og etter hvert slukke, kan det oppstå problemer for den som er inne. Viktig er det også å huske at det skal enda større luftmengder til dersom lufttilgangen er fra tilstøtende rom. Det følger gode beskrivelser med berederne ved levering, slik at man vet hva som skal til for at alt skal fungere trygt og sikkert, sier Jacobsen.