Tekst: Cathrine Sæther

Åpne peiser fører til at varm luft suges opp i pipa. Kall det gjerne å 
fyre for kråka. Samtidig fører åpne ildsteder til at luftpartikler, sot 
og røyk enklere sprer seg i rommet. Dette er lite sunt i det lange løp 
og særlig uheldig for astmatikere.

Likevel holder mange fast ved den åpne peisen. Nærhet til flammene og 
knitrende ild er jo stemningsskapende. Peisen er for mange hyttas hjerte 
og et naturlig fokuspunkt. Men det går an å bevare peisen som 
hyttekosens midtpunkt selv med en moderne peisinnsats.

Rentbrennende - hva betyr det?

En ny peisinnsats kan nemlig greit plasseres i den eksisterende, åpne 
peisen som du allerede har, og gjør det også mulig å lukke ildstedet. 
Fyring i lukket peis vil være langt mer effektiv enn i en åpen. 
Naturligvis åpner du dørene når du vil ha litt god, gammeldags peiskos.

For varmeeffektens skyld bør man likevel holde glassdørene lukket 
mesteparten av tida. Det sikrer best varmeproduksjon og reduserer 
luftforurensing.

Fordelen med nye peisinnsatser er at de er rentbrennende og er basert på 
moderne teknologi. Rentbrennende ildsteder stiller blant annet med 
høyere forbrenningstemperatur i brennkammeret og tilførsel av 
sekundærluft, som sørger for bedre antenning av avgasser. Dette øker 
effekten, reduserer forurensende utslipp  og fører til redusert forbruk 
av ved.

I 1998 kom krav om at alle ovner som ble solgt skulle være 
rentbrennende. Med mindre du kjøper brukt, burde det med andre ord ikke 
være vanskelig å få tak i en rentbrennende peisinnsats.

Kjapt gjort - mye flott å velge mellom

Det finnes en rekke ulike typer peisinnsatser - på samme måte som det 
finnes mange forskjellige peiser. Noen modeller gir innsyn fra flere 
sider mens andre kun har en enkel dør. Hvilken som passer deg vil 
avhenge av hvor stor plass du har til rådighet og hvordan peisen er 
plassert i hytta. Det er også alltid en mulighet å rive eksisterende 
peis for å tilrettelegge bedre for den peisinnsatsen du ønsker.