Foto: Eikås hytter & hus

Heftelser, tapt utsikt, uferdige friareal,uventede utgifter og stor og lang byggeaktivitet rundt hytteveggen – det finnes flere typer overraskelser som du sikkert ønsker å være foruten. Det er heller ikke lett å se for seg hvordan terrenget du vurderer å bygge i vil se ut når du og eventuelle naboer har fått reist hyttene. Her er noen tips du kan ta med deg i jakten på den rette hyttetomta.

Reisetid og servicetilbud
Ved sjøen, på fjellet eller i skogen, når du og familien har blitt enige om hvilke omgivelser dere vil bygge hytte i, er reisetid ofte det neste spørsmålet som dukker opp. Hvor ofte vil dere bruke hytta, og hvor lang reisetid holder dere ut? Dette er spørsmål som dere selv vet best å svare på, men husk å ta noen flere ting med i betraktningen:

• Er dette er sted å feriere både sommer og vinter?
• Hvilke handels-og aktivitetstilbud finnes i umiddelbar nærhet? Det er ikke alltid vær for gåturer, alpinopplevelser, golf eller fiske. Å sitte med full hytte i snøstorm en hel påske kan bli en prøvelse, da hjelper det å ha et svømmebasseng, en kino, en bowlingbane eller en handlegate innen rekkevidde.

Hva bør du tenke på før du kjøper hyttetomt? Advokat Kent Fredriksen gir tips.
Mange av hyttetomtene som selges i dag ligger i større hyttefelt med flere byggetrinn. Fordelene ved å kjøpe i et slikt felt kan være flere: Tomtene ligger ofte nær skianlegg, turterreng eller andre aktivitets-eller servicetilbud. Utbygger bruker gjerne profesjonelle leverandører av alt fra salgsapparat til landskapsarkitekter. Men ikke alle etterlater seg like fine hyttefelt. – Noen utvikler harmoniske byggefelt, der hyttene ligger fint i terrenget, både med
tanke på farge- og form på hyttene, og veier hvor torven er lagt fint inntil veikanten,og godt opparbeidede friareal. Det kan være verdt bryet å undersøke hvilke felt selskapet har solgt og bygget ut tidligere, og ta turen for å se hvordan det ser ut der i dag, anbefaler advokat Kent Fredriksen fra advokatfirmaet Sæverud & Co i Bergen. Fredriksen jobbet som advokat for et større eiendomsmeglerkontor før han startet hos Sæverud & Co i 2004, og har ved begge kontorene hatt flere eiendomsrelaterte tvistesaker.
– En annen ting er byggeperiode. Attraktive hyttefelt som blir solgt fort, gjerne med klausul som sier at byggestart må skje innen en viss tid, kan være en fordel. Da slipper du å ha en byggeplass rundt hytteveggen i mange år etter at du har tatt din egen hytte i bruk. Heftelser eller uventede utgifter?
Det er mye å tenke over når du skal kjøpe tomt, derfor er det ikke alltid du ser gjennom alle detaljene i tilbud og kontrakt før du signerer.
Detaljer som senere kan føre til uventede utgifter. Noen tomter leveres som naturtomter, andre med alt fra vann og strøm til offentlig avløp og bredbånd til tomtegrensen.
– Typiske negative overraskelser er utgifter forbundet med tilkobling av vann og avløp. Sjekk hva det koster å koble seg til, dette kan variere mye. Sjekk også om infrastruktur er til tomtegrensen eller bare ”tilrettelagt for tilkobling i feltet”. Om tilkoblingen er mange meter fra tomtegrensen så kan det bli dyrt med både graving og legging av rør, advarer advokat Fredriksen. Noen ganger kan det være en fordel å bore egen brønn. Slik kan du unngå vannmangel i pressperioder som påske og vinterferie. Også opparbeidelse av vei og friareal bør beskrives detaljert i prospektet. Blir veien asfaltert? Blir steinrøysene langs veien dekket til med torv? Hvem betaler for opparbeidelse av friareal? – Når de gjelder heftelser så kan det være alt fra pant i tomten, altså økonomiske heftelser, til veirett over tomten eller rett til båtfeste langs en eventuell strandlinje på eiendommen. Dette skal stå i salgsoppgaven fra megler. Kjøper du en enkeltstående tomt privat, bør du sjekke ekstra grundig, sier advokat Kent Fredriksen.

Naboforhold og nye byggetrinn
Selve papirmøllen er som oftest enklere å komme gjennom dersom du kjøper tomt i gjør det viktigere å sjekke hvordan reguleringen for nabotomtene er. Hvor høyt og stort kan naboen komme til å bygge? Hvor skal veien gå? Er det bestemmelser
for hvilke hyttetyper som kan bygges, takvinkel eller fargevalg? Sistnevnte kan ofte være positivt.
– Solforhold, vind, utnyttelsesgrad, muligheter for senere utvidelse, bygging av terrasse, garasje eller anneks bør også undersøkes. Hyppig bruk, mange gjester eller familieforøkelse kan skape behov for flere sengeplasser, og da er det greit å ha litt å gå på, mener advokaten. Det kan også være lurt å sjekke hvordan reguleringen av området rundt er. Kommer det flere byggetrinn, og hvor vil i så fall den økende biltrafikken gå? – De fleste vil ha vei til hytta, men ikke alle er like fornøyd med å ha hytte like ved en veldig trafikkert vei. Sjekk hele kartet, ikke bare oversikten over din tomt, anbefaler advokat Kent Fredriksen fra Sæverud & Co.
To gode nettadresser i forbindelse med fradeling og bygging:
Statens bygningstekniske etat - www.be.no
Norsk kommunalteknisk forening og kommunene i samarbeid - www.byggesak.com
I tillegg vil du som regel finne god informasjon på kommuns hjemmeside.