Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gode råd om vedlikehold av torvtak

Ingen torvtak er helt vedlikeholdsfrie. Det er med torvtak som med en plan, det kreves riktig stell for et godt og varig resultat. Det er derfor lurt å gjødsle om våren/forsommeren. Kalking år om annet bør også gjøres, særlig om hytta ligger i nærheten av skog. Dette for å unngå mosevekst.
tak

Gjødsling og kalking
Før veksten setter i gang om våren skal du foreta grunngjødsling. Bruk ca 5 kg Herbia Hagegjødsel  pr 100 kvm. Vann godt etter gjødslingen slik at gjødselkornene løses opp og trekker ned i torva. Kalk regulerer jordas pH-verdi (surhetsgraden) og er viktig for at jorda skal være i balanse. Gressplanter er ikke spesielt kravstore, men veksten er best når jorda er svakt sur (pH 5,5 – 6,5). Er du i tvil om kalkbehovet, anbefaler vi deg å ta en jordanalyse. Bruk Herbia Hagegjødsel om våren og tilleggsgjødsle med Herbia Sommergjødsel (Kalksalpeter) om sommeren.

Klipping og lufting
Rak bort mose og det døde gresset fra vinteren om våren. Dette er spesielt viktig de første årene ettersom dødt gress vil kvele ny tilvekst. Gresset bør slåes minst en gang i løpet av sesongen. Slåtten bør utføres etter at gresset har blomstret. Er gresset langt og tett kan det også slåes om høsten. Passelig lengde på gresset etter slått er 6 – 7 cm. For kort gress overvintrer dårligere enn halvlangt. Ljå er best til slått på torvtak. Unngå at busker og trær slår røtter.

Agronom Cato Walberg viser et brun og dødt tak

Toppdressing og hull
Om sommeren strøs et lag med vedlikeholdstorv på det nyslåtte torvtaket. Deretter rakes det lett over med en rive. Slik kommer gresset opp og vedlikeholdstorven ned mot røttene. Vann godt etterpå. Samme metode brukes der vi har hull og dumper i torvtaket. Er det døde flekker etter frostskader, så må også disse såes i.

Kort om vanning
I tørre perioder må alle torvtak vannes. Tørker torva ut kan gresset dø. Når torvtaket vannes, skal det tilsvare rotbløyte. Vann helst om natten, da forsvinner minst mulig vann ved fordamping. Ved å vanne sjelden og rikelig, vil røttene trekke nedover og dermed tåler torvtaket bedre uttørking. Vanner vi hyppig blir gressplantene ”late”, og røttene vil holde seg i det øvre jordsjiktet.

Faglig hjelp
Ønsker du derimot å overlate vedlikeholdet til fagfolk, så kan du få dette ordnet gjennom en vedlikeholdsavtale. Våre torvtakkonsulenter tar seg av vedlikeholdet, tar jordprøver for å sjekke hva man bør tilføre torvtaket

Kilde: Artikkelen og bilder er hentet fra Nordic Garden AS