Foto: Krefting

– Du kan rengjøre, lufte og forberede deg så mye du orker, men har du et ikke-rentbrennende ildsted slippes det ut mer partikler i luften fra vedfyring enn det rentbrennende ildsteder gjør. Har du en gammel ovn på hytta bør du skifte den ut med en ny. Det er bedre for både inneklima og uteklima, mener styrelerderren i Norsk Varme.

 

Fraråder å bruke peisen

Den åpne peisen som vi hyttefolk sverger til, fraråder han rett og slett å bruke.

- Dessverre er det kanskje den aller dårligste oppvarmingskilden du kan ha i boligen. Faktisk er det bedre å ikke fyre i peisen enn å fyre dersom du har en slik løsning, sier han til bladet Hus&Bolig.

Lite varme, masse partikkelutslipp

Han peker på at det i hovedsak er to problemer knyttet til åpne peisløsninger: Peisen varmer dårlig og partikkelutslippene gir dårlig inneklima. For helsa er dette slett ikke bra, mener han.

Effekten av å fyre i en åpen peis er ikke mye å skryte av heller. Virkningsgraden er bare 10-15 prosent. En ny rentbrennende ovn har tilnærmet full virkningsgrad.

 

Stort varmetap

- På bakgrunn av beregninger utført av SINTEF vet vi at en åpen peisløsning har 96 prosent mer partikkelutslipp enn en ny og rentbrennende ovn. For inneklimaet er dette enorme forskjeller som alle burde tenke på, sier Vigdal til Hus&Bolig.

Brukes den åpne peisen om kvelden, må varmespjeldet stå åpent om natta siden peisbålet slukner seint.

- Dersom du ikke har spjeldet åpent vil denne røyken forsvinne inn i boligen. Et åpent spjeld vil også føre til et stort varmetap ettersom peisen etter hvert vil trekke den varme luften i rommet inn i peisen og rett opp gjennom pipa, sier Vigdal.

Enkelt å redde den gamle peisen

Han peker på at en peisinnsats vil forhindre dette. Dessuten vil en slik peisinnsats lagre varmen mye bedre, gjerne natta igjennom.

Han mener mange rentbrennende peisinnsatser godt lar seg tilpasse mange av de gamle åpne peisene, uten at utseendet forandrer seg vesentlig.

- Det gjør at den gamle peisen din går fra å være en helseversting til å være en topp moderne varmekilde i boligen, som er tilpasset dagens krav til inneklima, og ikke minst en førsteklasses leverandør til varme i boligen, sier Vigdal til Hus&Bolig.