Store snømengder skaper problemer av ulik art mange steder nå om dagen. Hytteeiere er blant dem som har grunn til bekymring. Med pluss minus en meter hardpakket snø på taket, er det all grunn til å frykte hva som skjer når mildvær setter inn. 

Stoler du på bygningskonstruksjonen, og gir blaffen i å måke taket, er ikke bare en rasert hytte det du har grunn til å uroe deg for. Forsikringsselskapene er tydelige på at det er eierens ansvar å fjerne snøen.

For snømengdene som nå belaster tusenvis av hyttetak, er en potensiell «katastrofe». Neppe noen kan ha unngått å få med deg de mange varslene. Har du forstått faren, latt snøen bli liggende og så fått hytta skadet, ja, så er faren for redusert erstatning fra forsikringsselskapet reell.

300 kg per kubikkmeter

Direktoratet for byggkvalitet har beregnet at én meter snø i snitt veier rundt 300 kilo per kubikkmeter. Når snølasten er høyere enn det bygningen/taket er prosjektert for, bør det altså måkes, heter det i forskriftene fra direktoratet.

En tommelfingerregel er at hus og hytter som er satt opp før 1979, ikke tåler mer enn en halvmeter snø, og enda mindre hvis snøen er våt. I disse dager er en meter snø på taket alt annet enn uvanlig. Nyere tak skal normalt tåle opptil 120 cm tørr snø, og 90 cm våt snø.

Har det hopet seg opp mer snø på en den ene siden av takgavlen enn den andre, er det grunn til å være oppmerksom. Skjev belastning kan gå ut over konstruksjonen og gi varige deformasjonsskader. Måkingen bør altså skje jevnt på begge sider.