Illustrasjonsfoto.

Hver av dem hadde nemlig beregnet seg 1,5 millioner kroner for oppgaven, og retten slo fast at slike krav, som hverken harmonerer med sakens omfang eller betydningen for partene, er en fare for rettssikkerheten. Årsaken er at de færreste vil tørre å prøve en sak for retten når de kan risikere en kostnad på tre millioner kroner. 

13 fikk lavere avgift

Siden begge partene ble dømt til å bære sine egne kostnader, landet summen på 1,5 millioner, altså bortimot femti tusen for hver av hytteeierne.For dem som kom heldigst ut i rettssaken, betyr det at de går i pluss etter fem år med de reduserte festeavgiftene som retten fastslo. Men dette gjelder slett ikke alle.

Vant, men tapte likevel ...

19 av de 32 hytteeierne fikk ikke redusert festeavgiften i det hele tatt, mens de 13 siste fikk en reduksjon fra 725 til 9.698 kroner i året. Det betyr at det for mange av dem som delvis vant fram, skal gå veldig mange år før de har tatt igjen advokathonoraret.

Kraftig hopp og store sprik

Så noen få ord om selve saken, som altså gjaldt hytter ved innsjøen Lyseren i Østfold:

Ifølge hytteeierne hadde avgiftene steget til det fem-, seksdobbelte av hva de var tidligere, noe de syntes var urimelig. 

Det var også store sprik i hva grunneierne og hytteeierne mente tomtene var verd. Det største gapet var på 800.000 kroner. Hytteeieren mente 500.000, mens grunneierne sto på 1.300.000.