«For å kunne hjelpe våre fritidsbeboere på Hvaler med å få en reduksjon i sin strømregning bør vi tillate at hytter kan benyttes som bolig for en tidsbegrenset periode for eksempel to år ved at man melder flytting til kommunen og at kommunen innvilger dispensasjon midlertidig til kunne bo i fritidsboligen», skriver Cathrine Linnes og Ingar Sundholm, nestleder/gruppeleder og leder Hvaler Frp, i et debattinnlegg i Fredriksstad Blad. 

Vinn-vinn

En slik dispensasjonsordning skal allerede være på plass for hytteeiere på Beitostølen. Ved å gi dispensasjon for bosetting i for eksempel et par år, vil eieren av fritidsboligen få strømstøtte og Hvaler kommune skatteinntekter. Det blir «en vinn vinn-situasjon for Hvaler kommune og eiere av fritidsboliger» skriver de to lokalpolitikerne.

Les: Nord-Aurdal sa nei til midlertidig flytting

Hvaler Frp vil at rådmannen skal utarbeide et forslag til hvordan hytter kan benyttes som boliger for en tidsbegrenset periode. For å kunne være berettiget til strømstøtte, må eieren melde flytting i perioden til kommunen.

Innenfor NVE-ordningen

De to politikerne viser til at det ikke bare er boligen man bor i til daglig som kommer inn under ordningen med statlig støtte til strømregningen. Også også såkalte sekundærboliger omfattes av ordningen. En hytteeier kan derfor få støtte til huset der de i utgangspunktet bor - for eksempel Oslo samt i boligen (hytta) som de flytter til. NVE stadfester klart og tydelig at eier vil få strømstøtte til sin bolig samt hytte hvor kommunen innvilger dispensasjon.