Er det elver som renner utover breddene sine, er det ikke så veldig mye en kan gjøre, men er det et noenlunde moderat vannpress mot eiendommen, går det an å grave ei grøft. I alle fall hvis det er fall vekk fra tomta, så det går an å bli kvitt vannet.

Grav stort nok

Selv forsøkte vi oss først med femtoms rør, men det ble for spinkelt og tok ikke unna.

Da var det bare å gripe til spaden og spa ei ordentlig grøft.

Må sikre breddene

Slike grøfter kan fort klappe sammen. Det er derfor viktig med gode nok dimensjoner.

Selv valgte vi å steinsette grøfta, noe som har vært svært vellykket.

Det går også an å bruke rør med solide dimensjoner, eller bare sørge for at jordkantene skrår skikkelig.

Se hvordan det går an å flytte store steiner hvis du vil steinsette grøfta.