Artikkelforfatteren holder på med å pusse opp hytta, så da ble det naturlig å kikke litt nøye på taket også, særlig fordi det i vinter lekket inn litt vann, trolig fordi regnet blåste inn mellom plateskjøtene.

Dermed måtte noe av veggkledningen bort, for å komme inn på "loftet" for å inspisere, før konklusjonen ble å bygge opp taket på nytt.

Materialer av spinkleste sort.

Taksperrene var laget av 2"x4", som, for å overdrive litt, har nok med å bære sin egen vekt.

Oppå der var det strukket en vevd plastduk, som forsåvidt så helt bra ut etter cirka 25 år. Og oppå der igjen, aluminiumsplater, som ikke var så helt gale å se på, men noen av skruene hadde rustet bort.

Ikke lett å reparere

Det er ikke lett å reparere et slikt tak, blant annet fordi det ikke er noe å stå på, og dermed mye vanskeligere å inspisere.

Og når ville problemet eventuelt oppstå igjen?

tak2
Nye takbjelker blir lagt ved siden av de gamle. Bjelkene videre oppover mot mønet ble lagt med god overlapp til de som allerede er lagt.

Bordtak

Løsningen ble å forsterke hele takkonstruksjonen.

Først måtte det legges kraftigere taksperrer, som tåler mer vekt. Her vil takhellingen og spennet mellom forankringspunktene avgjøre dimensjonen.

Deretter var valget å legget et ordentlig bordtak, så blir det noe å stå på neste gang, om  tredve, førti år kanskje, når det igjen kanskje trenger å fikses på.

tak 3
Bordtak er noe dyrere, men er varigere løsning enn folie. Oppå kommer det takpapp og -stein. Ikke la deg forvirre av shingeltaket i den øverste delen av bildet. Det tilhører den opprinnelige hytta, før den ble utvidet på 70-, eller 80-tallet..

En varig løsning

Videre vil det bli lagt først papp og så takstein. Og taket er tett.