FORFATTER: TROND A. STEINSET

Noe av den store veksten i salget av hytter i Norge i 2020, er trolig en følge av Covid-19 og restriksjoner på utenlandsreiser. Sammenlignet med 2019 økte omsetningen i alle kvartal, men det aller meste av økningen kom i andre halvår. I alt ble det omsatt 15 800 hytter på det åpne markedet i 2020. Det er en økning på 30 prosent fra året før.

Mer enn en av ti solgte hytter var nye

11 prosent av hyttene som ble omsatt i fritt salg i 2020, var nybygde. I gjennomsnitt kostet en ny hytte 4 millioner kroner, mens kjøperne i snitt måtte ut med 2 millioner kroner for en brukt hytte. De tilsvarende medianprisene, som er den prisen der halvparten av hyttene har høyere pris og den andre halvparten lavere pris, var 3,6 millioner kroner for nye hytter og 1,5 millioner for brukte. Det vil med andre ord si at halvparten av de brukte hyttene i landet ble solgt for under 1,5 millioner kroner.

Øyer og Hemsedal har de dyreste fjellhyttene

I gjennomsnitt måtte de som kjøpte hytte i fjellhyttekommunene Øyer og Hemsedal ut med henholdsvis 4,5 og 4,4 millioner kroner i 2020. Hemsedal var også den kommunen i landet som hadde flest omsetninger av nye hytter, 121 i alt. Gjennomsnittsprisen for en ny hytte i Øyer var 5,2 millioner kroner, mens kjøperne i snitt fikk en brukt hytte for 4,4 millioner kroner. I Hemsedal var forskjellen mellom nye og brukte hytter større; nye hytter kostet i snitt 5,3 millioner, mens brukte gikk for en snittpris på 3,2 millioner kroner.

Færder og Bærum på pristoppen for sjøhytter

Som vanlig ligger prisene i de mest attraktive sjøhyttekommunene godt over fjellhytteprisene. De som kjøpte hytte i sjøhyttekommunene Færder og Bærum i 2020 måtte i snitt bla opp henholdsvis 8,7 og 7,9 millioner kroner. Deretter følger Lillesand med 6,7 millioner i snittpris per hytte.

Trysil og Hol hadde flest hyttesalg

I Trysil i Innlandet og Hol i Hallingdal ble det solgt henholdsvis 476 og 322 hytter i 2020. Disse to kommunene er nummer to og tre på lista over kommuner med flest hytter i alt. Bare Ringsaker har flere. Her kan du se hvor mange hytter det er din hyttekommune.

Tomtesalget økte med 10 prosent

I alt ble det solgt 3 335 hyttetomter i 2020. Det er en økning på 10 prosent fra året før. Det er fjellhyttekommunene Flå, Gausdal og Oppdal som topper lista over antall hyttetomter i fritt salg med i underkant av 100 tomter hver i fritt salg. På landsbasis var medianprisen for en hyttetomt i fritt salg 570 000 kroner. Sjøhyttekommunene med høyest medianpris for en hyttetomt var Asker og Risør med henholdsvis 1,8 og 1,6 millioner kroner. For fjellhyttekommunene var det Øyer og Bykle som hadde den høyeste medianprisen med 1,6 millioner kroner.

De flest som kjøper hytter er godt voksne

Det er ikke uventet de godt etablerte som kjøper flest hytter. 61 prosent av hyttene ble kjøpt av personer mellom 40 og 60 år. Personer i 30-årene utgjorde 18 prosent av nye hytteeiere i 2020, mens bare 3 prosent av hyttene ble kjøpt av personer under 30 år. De yngste kjøperne kjøpte også vesentlig rimeligere hytter enn de eldre kjøperne. Hyttekjøperne i 50-årene kjøpte de dyreste hyttene.

Det var litt færre kvinner enn menn som kjøpte hytte. Når vi teller med inntil to kjøpere per hyttesalg var fordelingen mellom kjønnene 48 prosent kvinner og 52 prosent menn. Nesten halvparten av hyttene ble kjøpt av ektefeller i sammen.

Aldersfordelingen og kjønnsfordelingen blant hyttekjøperne er omtrent identisk med tilsvarende tall fra 2013.